Archívy autora: Emil

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2024

Upozorňujeme členov KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV,
ktorí nemajú vysporiadaný členský príspevok, člen 30€/rok,
môžu ho uhradiť  ešte do konca marca (vždy príslušného roku)
Platba sa vykonáva elektronický
Po neuhradení členského do tohto termínu sa člen stáva nečlenom Klubu Sp. Strelcov

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu nášho klubu v streleckých súťažiach v roku 2023
Ďakujeme všetkým za celoročnú prácu v roku 2023
Prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných
a streleckých úspechov  v roku
2024