Archívy autora: Emil

Vážení členovia, priatelia, kolegovia strelci.

Keďže sa nepodarilo stlmiť intenzitu vírusovej pandémie
Covid 19, budeme musieť pokračovať naďalej v obmedzenom režime
P r e t o : Po schválení úpravy Smernice č.1/2010 na zasadaní predstavenstva zo dňa 8.1.2021 sa Výročná konferencia prekladá na mesiace FEBRUÁR, MAREC 2021
/Termín je však neistý, podľa zdravotníckych a vládnych nariadení, najneskôr však do 31.3.2021,
po tomto termíne schôdza nebude aktuálna a v tomto kalendárnom roku sa neuskutoční/

Nová úprava smernice z 8.1.2021 upravuje výšku členských príspevkov, termín a spôsob úhrady.
Výška členského príspevku na rok 2021 je 20€
*jednotný pre stálych a aj novoprijatých členov*
Termín úhrady členského príspevku je do 31.3.2021
Spôsob úhrady je výlučne prevodom na účet Klubu Sp.Strelcov

Pri prevode úhrady dbajte na správne vyplnenie
Variabilný symbol : rok za ktorý sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko
Pri nesprávnom vyplnení údajov pri platbe nebude platba akceptovaná!

Na stránke Klubu Spišských Strelcov nájdete všetky potrebné údaje týkajúce sa úpravy smernice č.1/2010, prihlášky, termínov a platby
/PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU / ČÍSLO ÚČTU PRE ÚHRADU ČLENSKÉHO/
bližšie info na t.č. 0907 165 447     Palenčár Emil

 

ŠTEFANSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

                                              Vážení strelci   ! ! !

   26.12.2020    / sobota / Štefanská  Strelecká  Súťaž  sa  ruší

Informácie :   Palenčár  0907165 447

UPOZORNENIE !

Vláda vyhlásila 30.9.2020 na Slovensku núdzový stav a od 24. októbra do 1. novembra 2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania s niektorými výnimkami.

Medzi takéto výnimky nepatria naše organizované súťaže, preto sa

1.11.2020  ,,novembrové ligové kolo ruší“.

Svätojánsky ,, Diviak v prieseku ,, 14.6.2020

KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV  pozýva športových a poľovníckych strelcov na malokalibrovkovú (.22lr, .17HMR, .22WMR) verejnú streleckú súťaž Diviak na prieseku, 20 výstrelov, vpravo bežiaci medzinárodný terč diviaka, prvých 5 výstrelov hlásené strelcovi, 50 metrov  vzdialenosť, rýchlosť terča 4m/sek., otvorená strelnica v peknom prostredí M.A.S. Schulerloch

Ďalšie informácie k súťaži v propozíciach.

SvatoJánsky diviak 14.6.2020 propozície – BT_2020

Svätojansky diviak výsledky 14.6.2020

Sumárne výsledky BT za rok 2019 2020

Uverejnil používateľ Klub Spišských Strelcov Nedeľa 14. júna 2020