Svätojánsky Brokovničiarský deň

KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV
Srdečne pozýva streleckú verejnosť
dňa 23.6.2024 / nedeľa /
Na Svätojánsky  Brokovničiarský deň
Miesto:       Šulerloch, otvorená strelnica
Čas:                9:00 – 14:00 hodín
Bližšie informácie :
Svatojánsky Brokovničiarský deň 23.6.2024