Spišská strelecká liga 2024

Dňom 4.2.2024 začíname streleckú súťaž , 11 kôl, stále prvá nedeľa v meiaci.

1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy
Špec.tech.pravidlá_2024        Propozicie-Spišská_liga_2024     Sumárne Ligove tabulky 2024umárne Ligove tabulky 2024

Výsledky : 1.kolo Liga 4.2.2024    2.kolo Liga 3.3.2024    3.kolo Liga 7.4.2024   4.kolo Liga 5.5.2024  5.kolo Liga 2.6.2024