Archív kategorií: Nezaradené

Majstrovstvá Slovenska v športovej strelbe

Gratulujeme dvojnásobnému Majstrovi Slovenska Lukášovi Filipovi, ktorý si tituly vybojoval v dvoch disciplínach. Príbelce pri Veľkom Krtíši boli cez víkend miestom konania Majstrovstiev Slovenska. Okrem Lukáša pekný výsledok dosiahla i Janka Kuviková, keď v športovej pištoli 30+30 „nazberala„ 570 bodov, čo jej prinieslo 3. miesto. Michael Janek sa musel uspokojiť s nepopulárnym štvrtým miestom.
Všetkým patrí naše poďakovanie za vzornú reprezentáciu Klubu.
Predsedníctvo Klubu spišských strelcov

Výsledky

Deň otvorených dverí 7. septembra 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

MULTIFUNKČNÝ AREÁL SCHULERLOCH

Uskutoční deň otvorených dverí  7. septembra 2019 od 14:00 do 17:00 hod.
v prímestskej časti Spiškej Novej Vsi – Šulerloch /bývala vojenská strelnica/

 

video  

Program:
1./ Ukážka športovej disciplíny „Orientačný beh“
2./ Ukážka olympijskej  športovej disciplíny „Biatlon“
3./ Ukážka olympijskej  športovej disciplíny „Lukostreľba“
4./ Ukážky športovej streľby, bežiaci terč a zajac v prieseku
5./ Výstava zbierky zbraní používaných v bývalej Československej armáde

Návštevníci si budú môcť vyskúšať svoje zručnosti a dozvedia sa základné informácie
o športoch, ktoré sú vykonávané v Multifunkčnom areáli Schulerloch.
Vstup voľný, spotrebovaný materiál si hradí návštevník.
Na stretnutie sa tešia usporiadatelia

POZOR – NOVELA ZÁKONA

Priatelia,

Po dlhšej dobe pre Vás mám správy s nádychom optimizmu…

Posledné dva mesiace prebiehali práce na zásadnom prepracovaní návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou má byť prevzatá ostatná zbraňová smernica EP. Legis Telum sa podieľalo na tejto činnosti pripomienkovaním nových verzií návrhu novely.

Oproti textu, ktorý bol zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní je súčasná podoba dokumentu diametrálne prepracovaná vo všetkých pre nás podstatných bodoch! K lepšiemu.

 

Dnes sme ohľadom našich aktuálnych pripomienok k textu mali na pôde MVSR ďalšie veľmi konštruktívne rokovanie ohľadom tejto veci so zástupcami rezortu. Práce na dokumente sú tesne pred koncom a pokiaľ sa nič zásadného neudeje, dokument by mal byť na jeseň predložený na vládu a následne do parlamentu v tejto podobe. Dá sa povedeť, že v rámci mantinelov, ktoré nám dáva znenie smernice, sa do textu návrhu novely podarilo presadiť maximum možných ústupkov a v niektorých nie nepodstatných ohľadoch by novela mala dokonca zlepšiť súčasnú úpravu na prospech držiteľov.

Pokiaľ nedôjde k úplnému odmietnutiu implementácie v NRSR, dá sa povedať, že návrh v jeho dnešnej podobe je to druhé najlepšie riešenie v poradí. Ostáva (nielen) dúfať, že nedôjde k nevhodným zásahom do textu počas jeho schvaľovania.

JUDr. Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva LegiTelum

ZDROJ: FACEBOOK

Benchrest

Benchrestový špeciál v sobotu na strelnici Šulerloch skončil víťazstvom domáceho pretekára…

Gratulujeme!

 

EXTRALIGA GULA 2 KOLO 2019

VÝSLEDKY

Víkendová Extraliga v Košiciach – športoví strelci z Klubu spišských strelcov podávali vynikájúce výsledky a umiestňovali sa na prvých miesta v svojich kategóriach a disciplínach: Janka Kuviková a Michael Janek dvakrát  prví s peknými výsledkami, Lukáš Filip (kadet) v dvoch disciplínach dvakrát prvý a v  ŠpPi 20+20+20 vytvoril aj slovenský rekord s nástrelom  570 bodov. Aj vo VPi 30+30 dosiahol Boris Garajček slušný výsledok 556 bodov a prekonal aj strelecké legendy ako: Ivan Némethy, Emil Réri či Václav Vaja. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

predsedníctvo klubu