SŠK SPIŠAN

Aby sa Klub spišských strelcov zapojil do súťaží a diania Slovenského streleckého zväzu (ďalej len SSZ), zaregistrovali sme v ňom našich reprezentantov a výkonnostných strelcov. Skupina má 14 členov a je zaregistrovaná pod ev. číslom SN 0426 a názvom ŠSK Spišan.

ŠSK Spišan vznikol 24.1.2013 ako súčasť Klubu spišských strelcov. Združuje tiež členov z bývalého SO ŠKP Spišská Nová Ves, ŠSK pri ZO TŠ Levoča i nových členov streleckého krúžku z CVČ.

Pod názvom ŠSK Spišan vystupujú členovia na ligových kolách, postupových a majstrovských súťažiach SSZ. Môžu sa zúčastňovať školení rozhodcov, trénerov, sú im priznávané výkonnostné triedy a môžu využívať všetky výhody, ktoré SSZ poskytuje svojim členom a ŠSK. (od SSZ máme napríklad priťahovacie terčové zariadenie vzduchovkovej strelnice).

Podmienkou členstva v ŠSK Spišan je členstvo v Klube spišských strelcov !