Vzduchovková strelnica

29.11.2012 o 15:00 hod. bola slávnostne otvorená  vzduchovková strelnica  v priestoroch  letného kúpaliska   Spišská Nová Ves. Foto z otvorenia

IMG_20150125_103157    IMG_20150125_103212

Strelnica má 10 stavov,  samoobslužné priťahovacie zariadenie  a jej prevádzku zabezpečuje Klub spišských strelcov. Podmienky prevádzky a prehľad o pripravovaných akciách nájdete na tejto stránke, prípadne zodpovieme vaše otázky a budeme patrične  reagovať  na pripomienky  z  e-mailových  správ.

Všetkým priaznivcom športovej streľby zo vzduchových zbraní prajeme veľa kvalitných zásahov

S M E R N I C A č. 3 /2013: Prevádzkovanie vzduchovkovej strelnice
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VZDUCHOVKOVEJ STRELNICE