2% z daní

V roku 2022 bude možné darovať nášmu Klubu 2% z dane.

Kópiu dokladu „Vyhlásenie“ potvrdenú DÚ je potrebné doručiť KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV do 30.6.2022.

Ešte pred doručením tlačív na DÚ nás prosím čím skôr informujte na strelnica@snv.sk o možnosti využitia 2% dane.

POSTUP na poukázanie 2% z dane

ZAMESTNANEC:

  • do 15.2.2022 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane.“
  • Obe vypísané tlačivá, teda „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní sumy platný vzor s označením – V2Pv21_1“ (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) osobne, alebo pošlite poštou doručte do 30.4.2022 na DÚ alebo nám ich doručte do klubu, urobíme to za vás.
  • Ak tlačiva neodovzdáme za vás my, kópiu dokladu „Vyhlásenie“ potvrdenú DÚ môžete doručiť do KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV do 30.6.2022.

PRÁVNICKE OSOBY a FYZICKÉ OSOBY, ktoré si robia samé daňové priznanie:

  • darca vyplní údaje o príjimateľovi do svojho daňového priznania.
  • darca môže urobiť kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej vyplnil údaje o prijímateľovi, výške sumy a spolu s kópiou potvrdenia o doručení daňového priznania na DÚ doručí do KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV do 30.6.2022