Pozvánka na výročku 26.1.2018

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na Výročnú konferenciu Klubu spišských strelcov, ktorá sa uskutoční dňa 26. januára 2018 (piatok), o 16.30 hod. v klubovni krytej strelnice, Radlinského 17, Spišská Nová Ves s týmto programom:
Od 16:30 do 17:00 Výber členských poplatkov /možnosť platby v hotovosti len v tento deň, potom iba prevodom na účet vo Fio banke, a.s.
formát IBAN: SK7683300000002700956256
1./ Otvorenie o 17:00 hod.
2./ Voľba pracovného predsedníctva
3./ Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
5./ Správa o činnosti Klubu
6./ Správa o hospodárení
7./ Správa revízora
8./ Návrh plánu práce na r. 2018
9./ Návrh rozpočtu na r. 2018
10./Diskusia a rôzne
11./Návrh na uznesenie
12./Záver
V priebehu konferencie bude podané malé občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť
Marcel Krajči
predseda

Pozvánka na výročku_26.1.2018

Pohár primátora 18.11.17

Propozície          Výsledky

V sobotu, 18. novembra, počas streleckej súťaže “O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves” bude v klubovni zberateľ,  Ivan Kotora z Kežmarku ,  vystavovať svoju zbierku ručných palných zbraní, používaných  Československou armádou od roku 1918.  Asi 30 exemplárov bude možné vidieť, ohmatať a čo – to sa o nich dozvedieť. Výstava je prístupná účastníkom streleckej súťaže i širokej verejnosti zadarmo.

Na stretnutie s Vami sa teší vystavovateľ i usporiadateľ súťaže!   

Klub spišských strelcov, OR PZ v Sp.N.Vsi a IPA,

usporiada v piatok  27.10.2017 v priestoroch Krytej strelnice na Radlinského 17 v Spišskej Novej Vsi X. ročník streleckej súťaže ozbrojených zložiek Spiša “O putovný pohár okresného riaditeľa PZ SR Spišská Nová Ves”

ÚČASŤ : pracovníci Policajného zboru, Mestskej a obecnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnej správy SR, Železničnej polície.

Propozície  Výsledky jednotlivci    Výsledky družstvá