SPIŠSKÁ STRELECKÁ LIGA 2019

SPIŠSKÁ STRELECKÁ LIGA 2019, bližšie informácie v nižšie uvedených propozíciách a špeciálnych technických pravidlách.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Propozície Spišskej streleckej ligy 2019
ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ PRAVIDLÁ 2019

Liga_2019_prehľad      Výsledky 1. kolo  Výsledky 2. kolo   Výsledky 3. kolo  Veľkonočný_pretek   Výsledky 4. kolo   Výsledky 5. kolo  Výsledky 6. kolo

P R O P O Z Í C I E SPIŠSKÁ VZDUCHOVKOVÁ „OPEN LIGA 2019/2020“

Dátumy konania v r. 2019 :

1. kolo 7. november 2019 (štvrtok)
2. kolo 21. november 2019 (štvrtok)
3. kolo 5. december 2019 (štvrtok)
4. kolo 19. december 2019 (štvrtok)

Dátumy konania v r. 2020: 5. kolo

2. január 2020 (štvrtok)
6. kolo 16. január 2020 (štvrtok)
7. kolo 30. január 2020 (štvrtok)
8. kolo 13. február 2020 (štvrtok)
9. kolo 27. február 2020 (štvrtok)
10. kolo 12. marec 2020 (štvrtok)
11. kolo 26. marec 2020 (štvrtok) – Finále a tombola

Propozície_Spišská OPEN liga Vzd. 2019-20

Novembrový diviak – 17. november 2019 / Nedeľa / Šulerloch – Strelnica MAS

PRIEBEH STREĽBY V SÚŤAŽI : „ Novembrový diviak “
Disciplína: Diviak na prieseku -medzinárodný terč, Vpravo bežiaci diviak a Vľavo bežiaci diviak,
-10 výstrelov malokalibrovkou – pravý beh, 10 výstrelov – ľavý beh,
– všetci strelci odstrieľajú prv pravé behy, potom budú nasledovať ľavé,
-vzdialenosť 50 m, šírka prieseku 10 m, rýchlosť terča 4m/ sek.,
-mieridlá otvorené, alebo optické bez obmedzenia zväčšenia,
-poloha poľovnícky postoj, strelec môže po povele na vypustenie terča
zalíciť zbraň,
– poradie štartov bude losované, vždy nasledujúci strelec má umožnený
tréning na sucho vľavo od stanoviska súťažiaceho strelca.
Zbrane a strelivo: Malokalibrová puška s okrajovým zápalom / .22LR, .22WMR, .17HMR
Vlastné – prípadne zbrane a strelivo si môžu medzi sebou,
alebo od Slovprezentu s.r.o. strelci požičať/nahlásiť vopred/

Propozície BT

 

LTM + 1. SLv + Cena primátora – Žiar nad Hronom; 26. – 27. 10. 2019

Gratulujeme Janke Kuvikovej, Lukášovi Filipovi, Vojtěchovi Antošovi k umiestneniu na prvom kole LTM, Cene primátora mesta Žiar Nad Hronom a 1. streleckej lige v Žiari Nad Hronom. Gratulujeme aj Róbertovi Baluchovi a Michaelovi Janekovi k vytvoreniu osobných rekordov.
Výsledky

Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu Klubu spišských strelcov 

Máme nových rozhodcov

Cez víkend nám pribudli traja rozhodcovia na športovú streľbu: Licenciu C získala Jana Maťašovská a Emil Palenčár, licenciu B získal Róbert Baluch. Všetkým trom gratulujeme

predsedníctvo Klubu

Oblastná liga IPSC Spišská Nová Ves 4. kolo Shotgun, HANDGUN, PCC

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na záverečné- štvrté kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.19 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/949/Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.-kolo-(Pistol-%20PCC)
SHOTGUN:
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/950/Shotgun:-Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.kolo
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch. Je možné sa príhlásiť obmedzenému počtu pretekárov do PREMATCH v sobotu po kontakte organizátorov a vyhoveniu žiadosti.

Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy ktorá sa vyhodnotí na poslednom kole.
Pretekári budú ocenený diplomami a oficiálne vyhodnotený ak sa v danej divízii zúčastní najmenej 5 pretekárov.

Majstrovstvá Armády SR

Majstrovstvá Armády SR v Šulerlochu 12. septembra 2019 dopadli nad očakávanie. Výsledky, fotografie a TV záznam regionálnej televízie hovoria za všetko.

Video TV Reduta       Výsledky

gratulujeme usporiadateľom a blahoželáme víťazom