Dočasné usmernenie k činnosti na krytej strelnici

Vychádzajúc zo všeobecných opatrení k zamedzeniu šírenia Coronavírusu, v plaltnosti sú tieto opatenia:

1/ Zrušené sú všetky plánované športové a spoločenské akcie klubu!

2/ Zrušené sú všetky „klubové stredy“ na krytej strlenici!

3/ Individuálne využívanie krytej strelnice je výlučne v kompetencii prevádzkovateľa strelnice, Slovprezent s.r.o.

4/ Prírodná strelnica v Šulerlochu funguje v obmedzenom režime za podmienok uvedených na :  http://mas.snv.sk/

5/ Tieto Zásady platia do odvolania.

 

Zánik členstva po 29.2.2020

“ POZOR !! 29. februára    zaniklo     členstvo v Klube spišských strelcov tým, ktorí neuhradili členský poplatok na rok 2020″  !!!
Ukončenie členstva u držiteľov sk. „E“ sme povinní hlásiť do 7 dní príslušnému PZ – oddelenie zbraní!

Olovená dezinformácia

Vážení priatelia,

pred pár dňami streleckú verejnosť potešila správa, že návrh na eurozákaz použitia striel s obsahom olova bol odmietnutý.

Nerád kazím dobrú náladu, ale väčšie než malé množstvo optimizmu naozaj nie je na mieste. V súčasnosti sú totiž „na stole“ AŽ DVA RÔZNE návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova:

Pokračovať v čítaní

Spišská strelecká liga 2020

Pozor, Pozor, Prvé kolo…!!!
Nedeľa   2.2.2020  začína  Spišská  liga prvým kolom
Na  tento  rok  je  pripravených  na spestrenie  niekoľko  zmien.

Do pozornosti:   1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy )

Speciálne technické pravidla_2020                              Propozície Spišská strelecká liga 2020

Výsledky Spišská liga                                                                        Sumárne – Ligove tabulky 2020

2.2.2020     I.kolo

1.3.2020    II.kolo

Závery z konferencie 24.01.2020

V piatok 24.1.2020 bola v Klubovni uskutočnená Výročná konferencia za účasti 46 riadnych členov. Na požiadanie predsedníctvo poskytne k nahliadnutiu Zápisnicu s uznesením.

Info. o záveroch v hlavných bodoch:

  • bolo zvolené predsedníctvo v tomto zložení: predseda Marcel Krajči, podpredesda Emil Palenčár, tajomník Janka Maťašovská, hospodár Ing.Silvia Pupáková
  • za evidenciu členov a členských príspevkov zodpovedná: Janka Maťašovská, tel. 0905 330127, j.matasovska@directreal.sk
  • za súťaže, propozície, kalendáre a činnosť predsedníctva zodpovedný Emil Palenčár,
  • schválená bola zmena Stanov Klubu, po zaregistrovaní budú na web stránke,
  • o prijímaní a vylučovaní individuálnych členov rozhoduje predseda,
  • v kalendári športových akcií poriadaných Klubom je celkom na rok 2020 33 súťaži,
  • naďalej platí, že po 28. februári automaticky končí členstvo členom, ktorí neuhradia členský príspevok na príslušné kalendárne obdobie,
  • Spišská strelecká liga každú prvú nedeľu v mesiaci pokračuje 11 kolami,
  • prenájom strelnice pre členov Klubu každú stredu platí aj v r. 2020 ( od 17 do 19hod.)
  • hlavný zdroj informácií o činnosti Klubu: webstránka www.strelnica.snv.sk