Vážení členovia, priatelia, kolegovia strelci.

Keďže sa nepodarilo stlmiť intenzitu vírusovej pandémie
Covid 19, budeme musieť pokračovať naďalej v obmedzenom režime
P r e t o : Po schválení úpravy Smernice č.1/2010 na zasadaní predstavenstva zo dňa 8.1.2021 sa Výročná konferencia prekladá na mesiace FEBRUÁR, MAREC 2021
/Termín je však neistý, podľa zdravotníckych a vládnych nariadení, najneskôr však do 31.3.2021,
po tomto termíne schôdza nebude aktuálna a v tomto kalendárnom roku sa neuskutoční/

Nová úprava smernice z 8.1.2021 upravuje výšku členských príspevkov, termín a spôsob úhrady.
Výška členského príspevku na rok 2021 je 20€
*jednotný pre stálych a aj novoprijatých členov*
Termín úhrady členského príspevku je do 31.3.2021
Spôsob úhrady je výlučne prevodom na účet Klubu Sp.Strelcov

Pri prevode úhrady dbajte na správne vyplnenie
Variabilný symbol : rok za ktorý sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko
Pri nesprávnom vyplnení údajov pri platbe nebude platba akceptovaná!

Na stránke Klubu Spišských Strelcov nájdete všetky potrebné údaje týkajúce sa úpravy smernice č.1/2010, prihlášky, termínov a platby
/PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU / ČÍSLO ÚČTU PRE ÚHRADU ČLENSKÉHO/
bližšie info na t.č. 0907 165 447     Palenčár Emil

 

ŠTEFANSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

                                              Vážení strelci   ! ! !

   26.12.2020    / sobota / Štefanská  Strelecká  Súťaž  sa  ruší

Informácie :   Palenčár  0907165 447

Vyhodnotenie Oblastnej Spišskej ligy IPSC 2020

V mene organizačného Tímu sa chcem poďakovať všetkým pomocníkom, rozhodcom, činovníkom v neposlednej rade strelcom, sponzorom a všetkým ktorí sa zúčasnili nášho projektu.

Bohužiaľ sezónu 2020 sme museli predčasne ukončiť, bez toho aby prebehlo posledné ligové kolo v Pištoli, PCC, a Brokovnici, rovnako ako aj súťaž 3Gun, namiesto ktorej sme usporiadali puškové kolo LV1. Napriek všetkému si trúfam zhodnotiť, že sme to zvládli, znova sa o trochu posunuli dopredu a dúfame, že nová sezóna bude postihnutá týmito teraz už predvídateľnejšími okolnosťami menej.
Pokračovať v čítaní

HROMADNÁ PRIPOMIENKA K ZÁKONU O ZBRANIACH

Vážení strelci, nestrelci, vlastne všetci ktorým záleží na tom akú slobodu budeme mať v našej Republike naďalej. Prosíme Vás o čo NAJVAČŠIU PODPORU pripomienky k novele zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. PROSÍME, ZDIEĽAJTE ju a motivujte ju podporovať aj ľudí, ktorí síce zbrojný preukaz nemajú, ale občianska spoločnosť im nie je ľahostajná. Ide nám všetkým o veľa.

Preštudovať a podporiť ju môžte tu: https://www.slov-lex.sk/…/hroma…/COO-2145-1000-3-4065764

Postup ako ju podporiť zasa nájde tu: https://legistelum.sk/…/2020/10/Navod-na-SlovLEX.pdf
Držme si palce, celý legislatívny proces pre verejnosť práve týmto krokom začína. Čaká nás ešte pár mesiacov boja. Až do druhého či tretieho čítania v NR SR.
Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predsavenstva LT

UPOZORNENIE !

Vláda vyhlásila 30.9.2020 na Slovensku núdzový stav a od 24. októbra do 1. novembra 2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania s niektorými výnimkami.

Medzi takéto výnimky nepatria naše organizované súťaže, preto sa

1.11.2020  ,,novembrové ligové kolo ruší“.

Oblastná liga IPSC SNV 4. kolo 18.10.2020

POZOR!
V Rámci súčasnej situácie s COVID 19 ak pretek bude spustený, je povinnosť každého účastníka po celú dobu mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Každý účastník je povinný nadiktovať svoje tel. číslo pri registrácii v prípade nákazy. Každý pretekár bude mať zmeranú teplotu pred štartom. Je prísne zakázané počas trvania konzumovať nápoje a jedlá. Na pretek do priestoru strelnice bude môcť prísť len pretekár/ka prosím priateľky nechajte doma. Rovnako na pretek nebude povolený prístup žiadnemu inému obecenstvu. V prípade podozrenia na ochorenie radšej ostaňte doma. Vzhľadom na potrebu okresania počtu činovníkov na minimum sa každý pretekár svojou účasťou zavezuje pomôcť pri lepení a stavaní terčov. Nebudú žiadny helperi, len rozhodca na stage.