Oblastná liga 2019 v IPSC – Spišská Nová Ves

Dňa 6.10.2019 sa uskutočnilo záverečné kolo Oblastnej ligy v IPSC – Spišská Nová Ves.
Počas roka nás navštívili strelci nielen z blízkeho okolia ale aj z Prešova, Sniny,Zvolena, Žiliny, Rimavskej Soboty, Popradu, Starej Ľubovne, Humennného a dokonca z Poľska!

Tento rok sme prešli na súťaž podľa pravidiel IPSC, dúfame, že každým pretekom sme priniesli niečo nové a zvyšovali kvalitu. Počasie nám bohužiaľ veľmi nevyšlo, hlavne v deň stavania stages a prematchu sme sa hrabali mokrí a premrznutí v blate a zime, napriek tomu dúfame, že sa Vám pretek páčil.

Veľká vďaka a moje poďakovanie patrí klubu Spišských strelcov, všetkým činovníkom, rozhodcom, pomocníkom a pomocníčkam 🙂 , bez ktorých by tento pretek nebolo uskutočnitelný, v neposlednom rade chceme poďakovať aj pretekárom sa skvelé výkony, a dobrú náladu.
Osobitné poďakovanie patrí Sponzorom 3Guns; Rebels; BW Arms, ktorí poskytli ceny do tomboly ktorá bola zlatým klincom uzatvárania ligovej sezóny.

Na poslednom kole pretekalo v kategórii Pistol Standard 38 pretekárov, bedňu kompletne obsadili skvelí strelci z klubu JPS Snina – Humenné.
V menej početnej kategórii PCC s celkovo 10 štartami už bedňu uhájili pretekári z Klubov: Klub Spišských strelcov, JPS Humenné- Snina a SK Hodkovce.
V novouvedenej kategórii Brokovnica štartovalo 16 pretekárov v dvoch divíziách Manual Standard a Open , kde prvé priečky obsadili pretekári z Klubu spišských strelcov, Arsenal – RS, SSK Zvolen (Standard manual) ; CC Omega Žilina, SK Hodkovce, SSZ Hubertus Stará Ľubovňa (Open).

Do ligy v najrozšírenejšej kategórii Pistol standard zbieralo body celkovo 68 pretekárov. Kde prvé dve priečky obsadili strelci z Prešova (Klub reprezentantov klubov), a bronz získal strelec z nášho klubu.
V kategórii PCC počas roka štartovalo celkovo 22 pretekárov, Druhú a tretiu priečku nekompromisne zabrali klubisti z ŠK Hodkovce zatiaľ čo minuloročné zlato obhájil náš reprezentant z Klubu spišských strelcov.
V brokovnici štartovalo v dvoch divíziách celkovo 18+17 pretekárov. V početnejšej kategórii Manual standard Zlato putovalo do Zvolena, Striebro do Hodkoviec, a bronz do Prešova; V kategórii Open dominovali strelci zo Spiša (Kluby Omega, KSS) a bronz putoval do Košíc (SK Hodkovce).

Na posledných dvoch kolách sme zavádzali elektronický systém hodnotenia Practiscore, ktorý berieme ako veľký prínos, menšie nedostatky sme bohužiaľ riešili s technikou, čo nás bohužiaľ zdržalo pri zverejnení výsledkov.

Za organizačný Tím.
Tomáš Benda

Oblastná liga IPSC Spišská Nová Ves 4. kolo Shotgun, HANDGUN, PCC

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na záverečné- štvrté kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.19 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/949/Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.-kolo-(Pistol-%20PCC)
SHOTGUN:
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/950/Shotgun:-Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.kolo
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch. Je možné sa príhlásiť obmedzenému počtu pretekárov do PREMATCH v sobotu po kontakte organizátorov a vyhoveniu žiadosti.

Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy ktorá sa vyhodnotí na poslednom kole.
Pretekári budú ocenený diplomami a oficiálne vyhodnotený ak sa v danej divízii zúčastní najmenej 5 pretekárov.

Majstrovstvá Armády SR

Majstrovstvá Armády SR v Šulerlochu 12. septembra 2019 dopadli nad očakávanie. Výsledky, fotografie a TV záznam regionálnej televízie hovoria za všetko.

Video TV Reduta       Výsledky

gratulujeme usporiadateľom a blahoželáme víťazom

Majstrovstvá Slovenska v športovej strelbe

Gratulujeme dvojnásobnému Majstrovi Slovenska Lukášovi Filipovi, ktorý si tituly vybojoval v dvoch disciplínach. Príbelce pri Veľkom Krtíši boli cez víkend miestom konania Majstrovstiev Slovenska. Okrem Lukáša pekný výsledok dosiahla i Janka Kuviková, keď v športovej pištoli 30+30 „nazberala„ 570 bodov, čo jej prinieslo 3. miesto. Michael Janek sa musel uspokojiť s nepopulárnym štvrtým miestom.
Všetkým patrí naše poďakovanie za vzornú reprezentáciu Klubu.
Predsedníctvo Klubu spišských strelcov

Výsledky

Deň otvorených dverí 7. septembra 2019 od 14:00 do 17:00 hod.

MULTIFUNKČNÝ AREÁL SCHULERLOCH

Uskutoční deň otvorených dverí  7. septembra 2019 od 14:00 do 17:00 hod.
v prímestskej časti Spiškej Novej Vsi – Šulerloch /bývala vojenská strelnica/

 

video  

Program:
1./ Ukážka športovej disciplíny „Orientačný beh“
2./ Ukážka olympijskej  športovej disciplíny „Biatlon“
3./ Ukážka olympijskej  športovej disciplíny „Lukostreľba“
4./ Ukážky športovej streľby, bežiaci terč a zajac v prieseku
5./ Výstava zbierky zbraní používaných v bývalej Československej armáde

Návštevníci si budú môcť vyskúšať svoje zručnosti a dozvedia sa základné informácie
o športoch, ktoré sú vykonávané v Multifunkčnom areáli Schulerloch.
Vstup voľný, spotrebovaný materiál si hradí návštevník.
Na stretnutie sa tešia usporiadatelia