Odporúčaný príspevok

ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2024

Upozorňujeme členov KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV,
ktorí nemajú vysporiadaný členský príspevok, člen 30€/rok,
môžu ho uhradiť  ešte do konca marca (vždy príslušného roku)
Platba sa vykonáva elektronický
Po neuhradení členského do tohto termínu sa člen stáva nečlenom Klubu Sp. Strelcov

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy mesta Spišská Nová Ves za rok 2023

🟦 V Koncertnej sieni Reduty sa 20. februára 2024 konalo každoročné slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2023.
🟦 Prípravou a realizáciou podujatia bolo poverené oddelenie školstva MsÚ. Športové kluby a občania mesta na toto ocenenie nominovali spolu 32 jednotlivcov a 6 kolektívov v snahe oceniť ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu a mesta. Vyhodnotením návrhov bola poverená sedemčlenná hodnotiaca komisia.
🟦 V kategórii „jednotlivci – mládež do 19 rokov“ boli hodnotiacou komisiou zo 16 nominovaných mladých športovcov ocenení títo najlepší:
1. miesto: Dominik Kešeľák, Karate klub IGLOW,
2. miesto: Ryan Piepers, Klub spišských strelcov,
3. miesto: Karolína Mravčáková, Džudo klub,
4. miesto: Nina Muránska, Športový klub Iglovia – plávanie,
5. miesto: Samuel Farkaš, Klub spišských strelcov.
🟦 Zo 7 navrhnutých športovcov v kategórii „jednotlivci – dospelí“ si ocenenie prevzali nasledovní športovci:
1. miesto: Maroš Janovčík, Karate klub IGLOW,
2. miesto: Sára Krivdová, Karate klub IGLOW,
3. miesto: Lukáš Filip, Klub spišských strelcov.

Spišská strelecká liga 2024

Dňom 4.2.2024 začíname streleckú súťaž , 11 kôl, stále prvá nedeľa v meiaci.

1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy
Špec.tech.pravidlá_2024        Propozicie-Spišská_liga_2024     Sumárne Ligove tabulky 2024

Výsledky : 1.kolo Liga 4.2.2024    2.kolo Liga 3.3.2024    3.kolo Liga 7.4.2024   4.kolo Liga 5.5.2024                    5.kolo Liga 2.6.2024    6.kolo Liga 7.7.2024