1. SSL r. 2017 – Veľkokalibrová pištoľ služobná, v disc. OPEN a STANDARD

vpPriatelia, v prílohe Vám posielame Propozície na 1. SSL r. 2017  - Veľkokalibrová pištoľ služobná,  v disc.   OPEN  a  STANDARD, pričom sa riadime pravidlami, vydanými v r. 2016. Uvítame, ak sa nezabudnete prihlásiť. Na stretnutie s Vami sa teší usporiadateľ, Klub spišských strelcov

Propozície 1.SSL 2017        Pravidlá VPi služobná-2017     VÝSLEDKY

Smernica EÚ o kontrole zbraní – analýza stavu k 31.1.2017 – Legis Telum

ikltVážení priatelia,

ako už možno viete, dňa 26.1.2017 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu IMCO o návrhu Smernice EP a Rady ktorou sa mení Smernica Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní (smernica) v podobe, v akej bol odsúhlasený koncom roku 2016 v tzv. trialógu, ktorý sa viedol medzi zástupcami Rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Pokračovať v čítaní