Výročná konferencia

P O Z V Á N K A
Pozývame Vás na Výročnú konferenciu Klubu spišských strelcov, ktorá sa uskutoční
dňa 27. januára 2017 (piatok), o 16.30 hod. v klubovni krytej strelnice, Radlinského 17, Spišská Nová Ves s týmto programom:
Od 16:30 do 17:00 Výber členských poplatkov /možnosť platby v hotovosti len v tento deň, potom iba prevodom na účet vo Fio banke, a.s. formát IBAN: SK7683300000002700956256 + do poznámky meno a rok za ktorý bola úhrada vykonaná/
1./ Otvorenie o 17:00 hod.
2./ Voľba pracovného predsedníctva
3./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov
4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení
5./ Správa o činnosti Klubu
6./ Správa o hospodárení
7./ Správa revízora
8./ Návrh plánu práce na r. 2017
9./ Návrh rozpočtu na r. 2017
10./Diskusia a rôzne
11./Návrh na uznesenie
12./Záver
Tešíme sa na Vašu účasť
Marcel Krajči
predseda

Extraliga vzduch. Martin 7.-8.1.2017

IMGP0887 IMGP0889 (1)Víkendová Extraliga zo vzduchových zbraní v Martine dopadla nad očakávanie. V dorasteneckej kategórii sa Lukáš FILIP, pekným nástrelom 372 bodov, umiestnil na prvom mieste v rámci “XIV. ročníka memoriálu JUDr. Karola Žabku”. Naša Janka Zemčáková sa v tej istej súťaži v silnej konkurencii žien umiestnila na druhom mieste s nástrelom 374 bodov. Zároveň sa im tieto výsledky započítavajú do rebríčka v rámci Slovenska. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu, Janka a Lukáš! Náš klub zároveň technicky zabezpečoval súťaž v rýchlopalnej pištoli zo vzduchových zbraní. Táto disciplína púta čoraz viac pozornosti medzi pištoliarmi na Slovensku. Rýchlopalná pištoľ 2×30 ostáva aj naďalej zaradená medzi olympijskými disciplínami a tak jej vzduchovková alternatíva má sľubnú perspektívu. Aj tu sa súťaže, v obidva dni, zúčastnil všestranný Lukáš Filip, aj keď nad mužmi v disciplíne RVzPi 2×30 nevyhral. Tejto disciplíne sa zatiaľ na Slovensku venuje len pár strelcov a preto účasť z Českej republiky bola obohatením a povýšila tak súťaž na medzinárodnú. B.J.

Výsledky

Legis Telum : Európska komisia tlačí na zákaz civilných AK, AR a zásobníkov

iklt

Verejnosť sa stále zdráha uveriť tomu, že nám opäť hrozí strata základných práv, a to od orgánu, ktorému sme odovzdali veľkú časť suverenity v nádeji, že bude naše záležitosti starostlivo spravovať. Niet sa čo diviť, informačná kampaň Európskej komisie beží na plné obrátky a doteraz Pokračovať v čítaní