1. SSL r. 2017 – Veľkokalibrová pištoľ služobná, v disc. OPEN a STANDARD

vpPriatelia, v prílohe Vám posielame Propozície na 1. SSL r. 2017  - Veľkokalibrová pištoľ služobná,  v disc.   OPEN  a  STANDARD, pričom sa riadime pravidlami, vydanými v r. 2016. Uvítame, ak sa nezabudnete prihlásiť. Na stretnutie s Vami sa teší usporiadateľ, Klub spišských strelcov

Propozície 1.SSL 2017        Pravidlá VPi služobná-2017     VÝSLEDKY

Smernica EÚ o kontrole zbraní – analýza stavu k 31.1.2017 – Legis Telum

ikltVážení priatelia,

ako už možno viete, dňa 26.1.2017 prebehlo hlasovanie parlamentného výboru Európskeho parlamentu IMCO o návrhu Smernice EP a Rady ktorou sa mení Smernica Rady č. 91/477/EEC o kontrole nadobúdania a držby zbraní (smernica) v podobe, v akej bol odsúhlasený koncom roku 2016 v tzv. trialógu, ktorý sa viedol medzi zástupcami Rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Pokračovať v čítaní

1. kolo spišskej ligy – VÝSLEDKY

1. kolo ligy – výsledky – PDF

Závery z Výročnej konferencie 27.1.2017 v podstatných bodoch:

  • 1./ členské príspevky je potrebné uhradiť do 28.2.2017 formou, ako je to uvedené  smernici. Výška zjednotená na 15EUR na kalendárny rok,
  • 2./ členské preukazy sa už vydávať nebudú, zoznam členov je možné nájsť na web stránke po vložení hesla,
  • 3./ začala fungovať stránka vonkajšej strelnice “Multifunkčný areál Schulerloch”:  www.mas.snv.sk , kde nájdete všetko o prevádzkovaní strelnice,
  • 4./ Klub hľadá dobrovoľníkov (aktivistov)  na prácu pri napĺňaní svojich cieľov.
  • 5./ Spišská liga pokračuje v takej podobe, ako bola v r. 2016, každú prvú nedeľu v kalendárnom mesiaci. 

Zápisnica z konferencie 2017
S M E R N I C A č. 1 /2010

Extraliga vzduch. Martin 7.-8.1.2017

IMGP0887 IMGP0889 (1)Víkendová Extraliga zo vzduchových zbraní v Martine dopadla nad očakávanie. V dorasteneckej kategórii sa Lukáš FILIP, pekným nástrelom 372 bodov, umiestnil na prvom mieste v rámci “XIV. ročníka memoriálu JUDr. Karola Žabku”. Naša Janka Zemčáková sa v tej istej súťaži v silnej konkurencii žien umiestnila na druhom mieste s nástrelom 374 bodov. Zároveň sa im tieto výsledky započítavajú do rebríčka v rámci Slovenska. Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu, Janka a Lukáš! Náš klub zároveň technicky zabezpečoval súťaž v rýchlopalnej pištoli zo vzduchových zbraní. Táto disciplína púta čoraz viac pozornosti medzi pištoliarmi na Slovensku. Rýchlopalná pištoľ 2×30 ostáva aj naďalej zaradená medzi olympijskými disciplínami a tak jej vzduchovková alternatíva má sľubnú perspektívu. Aj tu sa súťaže, v obidva dni, zúčastnil všestranný Lukáš Filip, aj keď nad mužmi v disciplíne RVzPi 2×30 nevyhral. Tejto disciplíne sa zatiaľ na Slovensku venuje len pár strelcov a preto účasť z Českej republiky bola obohatením a povýšila tak súťaž na medzinárodnú. B.J.

Výsledky