Zásadná pripomienka k novele

So stránky Legis Telum

Vážení priatelia. Naše združenie dňa 10.12.2018 pridalo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o  strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva, v rozpore s deklarovaným účelom novely  spôsobia výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte a neodôvodnene zasiahnu do ústavných práv držiteľov zbraní. Pokračovať v čítaní

Spišská vzduchovková „OPEN LIGA“ 2018/2019

Dátumy konania v r. 2018 : 18. október 2018 (štvrtok)
1. november 2018 (štvrtok)
15. november 2018 (štvrtok)
29. november 2018 (štvrtok)
13. december 2018 (štvrtok)
27. december 2018 (štvrtok)
Dátumy konania v r. 2019 : 10 .január 2019 (štvrtok)
24 .január 2019 (štvrtok)
7. február 2019 (štvrtok)
28. február 2019 (štvrtok) – finále
Disciplíny a kategórie:
VzPi 40 – (dorast do 16 rokov a seniori od 45 rokov)
VzPi 60 – (muži, juniori, kadeti, ženy, juniorky, kadetky)
VzPu40 – zmiešaná kategória (štandardné pravidlá pre VzPu40)
ŠpVzPi 30+30 -zmiešaná kategória, (mierená z prvých troch položiek, strieľané „športkovým“ pôsobom a kategórie len ak bude 5 a viac súťažiacich)

Propozície
Výsledky 1.kolo
Výsledky 2.kolo
Výsledky 3.kolo
Výsledky 4.kolo
Výsledky 5.kolo
Výsledky 6.kolo
Výsledky 7.kolo

OPEN LIGA 2018/2019 priebežné výsledky

POZVÁNKA

Pozývame Vás na Výročnú konferenciu Klubu spišských strelcov, ktorá sa uskutoční

dňa 25. januára 2019 (piatok), o 16.30 hod.

v klubovni krytej strelnice, Radlinského 17, Spišská Nová Ves s týmto programom:

Od 16:30 do 17:00 Výber členských poplatkov /možnosť platby v hotovosti len v tento deň, potom iba prevodom na účet vo Fio banke, a.s.  

IBAN: K7683300000002700956256

1./ Otvorenie o 17:00 hod.

2./ Voľba pracovného predsedníctva

3./ Voľba mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa overovateľov

4./ Kontrola plnenia prijatých uznesení

5./ Správa o činnosti Klubu

6./ Správa o hospodárení

7./ Správa revízora

8./ Návrh plánu práce na r. 2019

9./ Návrh rozpočtu na r. 2019

10./Diskusia a rôzne

11./Návrh na uznesenie

12./Záver

Tešíme sa na Vašu účasť                                                                     Marcel Krajči

                                                                                                                     predseda

 

Diviak v prieseku

Silvester 2018 od 09:00 hod. „Diviak v prieseku“ – výsledky

Trinásť súťažiacich bola slušná účasť na začiatok. Preteky prebehli korektne, zúčastnení si pochvaľovali aj „klobáskový guľáš“ z „dielne“  nášho osvedčeného kuchára Mareka Guru. Pod vedením hlavného rozhodcu Emila Palenčára strelci na bežiaci terč vystrelili po 10 rán. Najlepšiu mušku a prvé miesto získal Karol Gavlák, druhý bol Vlado Chovanec a tretí Peter Korba, všetci členovia Klubu spišských strelcov. Veríme, že sa pretekom začala písať nová tradícia a takto o rok si na  „dvojhlavého diviaka“ vystrelíme znova. Umiestneným gratulujeme, všetkým zúčastneným a usporiadateľom ďakujeme za vytvorenú pohodu počas celej súťaže.

ŠTEFANSKA VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

ŠTEFANSKA VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

z krátkych a dlhých zbraní
a „T A T R A N S K Á O D Y S E A“
26. december 2018 /streda/ 
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi

Propozície    Výsledky

EXTRALIGA KE

Cez víkend 15. a 16.12.2018  naši strelci na dvoch kolách Extraligy a LTM v Košiciach bodovali. ŠSK SPIŠAN v sobotu mali 3. prvé miesta a 2. druhé, v nedeľu jedno prvé , jedno druhé a jedno tretie.. teda dá sa povedať, že náš klub bol v rámci Slovenska najúspešnejší.

Radosť nám urobili :Janka Kuviková, Michael Janek, Lukáš Filip, Kristína Dučáková. Za najlepší výkon je možné považovať Michaelov nástrel 366 bodov zo 400 (položky: 93;93;89;91). Pekným osobným rekordom potešil nielen seba, ale i nás.

Gratulujeme a ďakujeme

predsedníctvo Klubu

Výsledky extraliga KE 2018

§§§ Zásadná pripomienka k novele §§§

Zásadná pripomienka k novele

Vážení priatelia. Naše združenie ( § Legis Telum, o.z. § ) dňa 10.12.2018 pridalo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o  strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva, v rozpore s deklarovaným účelom novely  spôsobia výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte a neodôvodnene zasiahnu do ústavných práv držiteľov zbraní.

Práve teraz máte možnosť ju podporiť – dať jej v medzirezortnom pripomienkovom konaní príslušnú váhu.  Nájdete ju na tomto linku : https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/884/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-3104342

Po registrácii na tomto portáli ju môžte podpísať. Tento podpis nevyžaduje použitie žiadneho identifikačného zariadenia. Iba samotnú registráciu. Podpisy je možné zbierať do 19.12.2018

zdroj: http://legistelum.sk/zasadna-pripomienka-k-novele/

Analýza novely – zákona

Zdroj textu z  www.legistelum.sk   ,  analýza.pdf

Uverejňujeme našu analýzu novely – zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Novela bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania dňa 29.11.2018. Tento materiál nám slúži ako podklad pre spracovávanie zásadnej pripomienky a upozornenie zainteresovaných strán čo sa vlastne chystá. Nájdete v ňom popis toho, čo si ministerstvo vnútra myslí že presadí vrátane zhrnutia dopadov na nás, občanov našej republiky.  Akékoľvek pripomienky k obsahu smerujte na info@legistelum.sk alebo do správy na FB stránke nášho združenia.

Obsah sa skladá z nasledujúcich častí:

1. Východiská

2. Obsah implementácie novely

3. Zhrnutie a odhadované dopady prijatia návrhu novely

Samotný text nájdete v priloženom pdf Analýza novely zákona Pokračovať v čítaní

NLML – Brezno; 24. – 25. 11. 2018

Dve zlaté medaile si domov priniesol náš najlepší strelec v kategórii „dorastenci“ Michael Janek, jednú zlatu Kristína Dučáková a bronzovú Jakub Šimko z prvého dňa súťaže. Prvenstvo v dvoch disciplínach i v nedeľu získal Michal Janek na dvojkolovej súťaži Národnej ligy mládeže cez víkend v Brezne. GRATULUJEME a prajeme všetkým pevnú ruku aj naďalej.

Predsedníctvo Klubu

Výsledky NLML – Brezno; 24. – 25. 11. 2018