Čo nového smernica?

Priatelia,

ako iste viete, nedávne hlasovanie o návrhu smernice vo výbore Európskeho parlamentu LIBE prebehlo v náš prospech a tento výbor odmietol všetky Európskou komisiou navrhované zákazy. V súčasnosti na pôde Európskeho parlamentu prebieha diskusia vo výbore IMCO, ktorého závery budú kľúčové pre hlasovanie o návrhu smernice v pléne. Pokračovať v čítaní

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Otváranie studničiek“ a „Jarné upratovanie“ v Šulerlochu 16. apríla 2016 (sobota)

FOTO

Otváranie studničiek sa opiera o dávne ľudové tradície čistenia povrchových prameňov vody v jarnom období.
V duchu motta:  „Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva“
uskutočníme v sobotu od 08:00 hod. v priestoroch poľovníckej strelnice v Šulerlochu
upratovanie a čistenie studničiek a ich odtokov. Novozaložené združenie „Multifunkčný areál Schulerloch“ pozýva na túto akciu svojich členov, ich príbuzných i ostatných milovníkov prírody.
Uvítame, ak nahlásite záujem a počet členov za jednotlivé športové kluby.

  • Výstroj: pracovné oblečenie, rukavice a podľa možnosti priniesť aj niektoré z uvedeného pracovného náradia: motyka, krompáč, hrable, lopata, vrecia na odpad,
  • Strava: výdatné raňajky-vlastné, obed a pitný režim zabezpečí organizátor (kotlíkový guľáš od šéfkuchára Mareka GURU )
  • Prihlášky: e-mailom na strelnica@snv.sk , telefonicky na číslo 0905 954431, alebo osobne u predsedu „MA Schulerloch“ Jozefa Borza

Tešíme sa na Vašu účasť!