Majstrovstvami Slovenska ukončená vzduchovková sezóna

V sobotu 7.5.2021 bola Majstrovstvami Slovenska ukončená vzduchovková sezóna
2020 – 2021. V Martine sme mali odsadené disciplíny : Muži, Ženy, Dorastenky, Dorastenci a Seniori.
Príjemným prekvapením bola zlatá medaila v rukách 13 ročnej Karolíny Neupauerovej
v kategóri „dorastenky“, zlaté medaily družstva dorastencov (Antoš, Piepers a Buček), i striebro
Vojtěcha Antoša. Muži sa umiestnili v druhej polovici „štartovného poľa“. Statočne „do poslednej
diabolky“ bojovala aj Janka Maťašovská, Michael Janek (umiestnil sa na tretej priečke), i senior Jozef
Borz, ktorý obhájil svoju pozíciu z open ligy. Tradične náš Lukáš Filip odchádzal z Martina so zlatou
medailou na krku.
Predsedníctvo ďakuje všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu nášho klubu a gratuluje
čerstvým majstrom Slovenska.
Prehľad zúčastnených v kategóriách:
„Muži“ : Emil Palenčár, Rado Hozza, Robo Baluch a Vlado Mikulaj
„Ženy“ : Janka Maťašovská
„Junior“ Lukáš FILIP
„Kadet“: Janek Michael
„Dorastenci“ : Antoš Vojtěch, Boris Buček, Ryan Piepers, Samko Farkaš,
„Senior“ : Jozef Borz
Výsledkové listiny nájdete tu: www.shooting.sk

Vážení členovia, priatelia, kolegovia strelci.

Keďže sa nepodarilo stlmiť intenzitu vírusovej pandémie
Covid 19, budeme musieť pokračovať naďalej v obmedzenom režime
P r e t o : Po schválení úpravy Smernice č.1/2010 na zasadaní predstavenstva zo dňa 8.1.2021 sa Výročná konferencia prekladá na mesiace FEBRUÁR, MAREC 2021
/Termín je však neistý, podľa zdravotníckych a vládnych nariadení, najneskôr však do 31.3.2021,
po tomto termíne schôdza nebude aktuálna a v tomto kalendárnom roku sa neuskutoční/

Nová úprava smernice z 8.1.2021 upravuje výšku členských príspevkov, termín a spôsob úhrady.
Výška členského príspevku na rok 2021 je 20€
*jednotný pre stálych a aj novoprijatých členov*
Termín úhrady členského príspevku je do 31.3.2021
Spôsob úhrady je výlučne prevodom na účet Klubu Sp.Strelcov

Pri prevode úhrady dbajte na správne vyplnenie
Variabilný symbol : rok za ktorý sa príspevok uhrádza
Správa pre prijímateľa : meno a priezvisko
Pri nesprávnom vyplnení údajov pri platbe nebude platba akceptovaná!

Na stránke Klubu Spišských Strelcov nájdete všetky potrebné údaje týkajúce sa úpravy smernice č.1/2010, prihlášky, termínov a platby
/PRIHLÁŠKA ZA ČLENA KLUBU / ČÍSLO ÚČTU PRE ÚHRADU ČLENSKÉHO/
bližšie info na t.č. 0907 165 447     Palenčár Emil

 

ŠTEFANSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

                                              Vážení strelci   ! ! !

   26.12.2020    / sobota / Štefanská  Strelecká  Súťaž  sa  ruší

Informácie :   Palenčár  0907165 447

Vyhodnotenie Oblastnej Spišskej ligy IPSC 2020

V mene organizačného Tímu sa chcem poďakovať všetkým pomocníkom, rozhodcom, činovníkom v neposlednej rade strelcom, sponzorom a všetkým ktorí sa zúčasnili nášho projektu.

Bohužiaľ sezónu 2020 sme museli predčasne ukončiť, bez toho aby prebehlo posledné ligové kolo v Pištoli, PCC, a Brokovnici, rovnako ako aj súťaž 3Gun, namiesto ktorej sme usporiadali puškové kolo LV1. Napriek všetkému si trúfam zhodnotiť, že sme to zvládli, znova sa o trochu posunuli dopredu a dúfame, že nová sezóna bude postihnutá týmito teraz už predvídateľnejšími okolnosťami menej.
Pokračovať v čítaní

HROMADNÁ PRIPOMIENKA K ZÁKONU O ZBRANIACH

Vážení strelci, nestrelci, vlastne všetci ktorým záleží na tom akú slobodu budeme mať v našej Republike naďalej. Prosíme Vás o čo NAJVAČŠIU PODPORU pripomienky k novele zákona 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. PROSÍME, ZDIEĽAJTE ju a motivujte ju podporovať aj ľudí, ktorí síce zbrojný preukaz nemajú, ale občianska spoločnosť im nie je ľahostajná. Ide nám všetkým o veľa.

Preštudovať a podporiť ju môžte tu: https://www.slov-lex.sk/…/hroma…/COO-2145-1000-3-4065764

Postup ako ju podporiť zasa nájde tu: https://legistelum.sk/…/2020/10/Navod-na-SlovLEX.pdf
Držme si palce, celý legislatívny proces pre verejnosť práve týmto krokom začína. Čaká nás ešte pár mesiacov boja. Až do druhého či tretieho čítania v NR SR.
Ing. Ľudovít Miklánek, predseda predsavenstva LT

UPOZORNENIE !

Vláda vyhlásila 30.9.2020 na Slovensku núdzový stav a od 24. októbra do 1. novembra 2020 bol vyhlásený zákaz vychádzania s niektorými výnimkami.

Medzi takéto výnimky nepatria naše organizované súťaže, preto sa

1.11.2020  ,,novembrové ligové kolo ruší“.