Oblastná liga IPSC SNV 4. kolo 18.10.2020

POZOR!
V Rámci súčasnej situácie s COVID 19 ak pretek bude spustený, je povinnosť každého účastníka po celú dobu mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Každý účastník je povinný nadiktovať svoje tel. číslo pri registrácii v prípade nákazy. Každý pretekár bude mať zmeranú teplotu pred štartom. Je prísne zakázané počas trvania konzumovať nápoje a jedlá. Na pretek do priestoru strelnice bude môcť prísť len pretekár/ka prosím priateľky nechajte doma. Rovnako na pretek nebude povolený prístup žiadnemu inému obecenstvu. V prípade podozrenia na ochorenie radšej ostaňte doma. Vzhľadom na potrebu okresania počtu činovníkov na minimum sa každý pretekár svojou účasťou zavezuje pomôcť pri lepení a stavaní terčov. Nebudú žiadny helperi, len rozhodca na stage.

Zmena !!! Deň otvorených dverí v Šulerlochu na 15.9.2020

Priatelia,
vzhľadom na predpoveď počasia na 1.9.2020 🌧⛈🌩☔️💦☂️, sme sa rozhodli usporiadať deň otvorených dverí v náhradnom termíne 🗓15.9.2020.
Všetko máme pripravené a tešili sme sa na Vás 🙏, no pri celodenných výdatných zrážkach máme za to, že by to pre Vás nebol taký zážitok, aký Vám chceme poskytnúť.
Verím, že to pochopíte a že toho 15.9.2020 sa uvidíme !

Zákaz olověného střeliva na mokřadech: v čem je návrh Evropské komise tak problematický?

Třiadvacet členských států EU již zavedlo zákaz používání olověných broků při lovu na mokřadech. Posledních pět let probíhaly legislativní práce na návrhu takového omezení v celé EU. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) předložila jeho možnou podobu, ale problémy nastaly ve chvíli, kdy Evropská komise začala tyto návrhy předkládat k projednání výboru pro registraci, hodnocení, povolování a regulaci chemických látek (REACH). Pokračovať v čítaní