Strelecký štvorboj M400

Klub Spišských Strelcov
usporiada verejnú streleckú súťaž
Malokalibrovkový    štvorboj     M 400
dňa    13. apríla  2024  / sobota /
Krytá strelnica, Radlinského
Propozície a techn.pravidlá : _M400_2024
Výsledky :  M 400_13.4.2024