Cenník

– strelnica otvorená každý deň od 09:00 do 19:00 po dohode so správcom 

 0905 351 014

CENNÍK A VYÚČTOVANIE SLUŽIEB – KRYTÁ STRELNICA
Streľba v boxe / 1 strelec / 30.min.______5,-€ 
Inštruktor (max.dohľad 2 strelci)/1.hod______10,-€
Nastrelenie zbrane______10,-€
Čistenie zbrane 1 ks______2,-€
SLUŽBY
Použitie ½ strelnice (3 boxov) / 1 hod.______20,-€
Použitie celej strelnice / 1 hod.______35,-€
Použitie celej strelnice na 1 deň______300,-€
Použitie celej strelnice na 2 dni______450,-€
Použitie celej strelnice na 3 dni______550,-€
POŽIČANIE ZBRANE NA 30 min.
Pištoľ kal.22 LR______ 3,-€
Pištoľ kal.7,65 Brown______ 3,-€
Pištoľ kal.9mm Luger______ 4,-€
Revolver kal. 357 Mag., 38 špec.______ 5,-€
Malokalibrova puška kal. 22 LR______ 5,-€
Samopal vz – 58______ 5,-€
Brokovnica (pumpa) kal. 12 ______7,00€
POŽIČANIE SLÚCHADIEL, OKULIAROV
Ochrana sluchu / slúchadlá / 1hod. / ______1,-€
Strelecké okuliare / 1.hod / ______1,-€
NÁBOJE, TERČE
Kaliber:
5,6 mm ______0,12€/ ks
6,35 ______0,35€/ks
7,65 ______0,27€/ks
12 s-ball ______1,00€/ks
7,62 ______0,40€/ks
9 mm Browning ______0,35€/ks
9 mm Luger /Para/ ______0,27€/ks
9mm Makarov ______0,40€/ks
38. spec ______0,45€/ks
357. mag. ______0,40€/ks
Terč combat, poľovnícky______ 0,40€/ks
Terč kruh ______0,35€/ks
LASEROVÁ STRELNICA
Rôzne herné situácie, podľa výberu / 30.min./ ______5,- €