o Klube

Vychádzajúc z tradície Spišských streleckých spolkov, začalo sa v októbri r. 2007 zhromažďovanie záujemcov o strelecký šport. Konečne sú v meste Spišská Nová Ves vytvorené podmienky pre kvalitné vyžitie v športovej, poľovníckej i služobnej streľbe z krátkych a dlhých zbraní.  Otvorením KRYTEJ STRELNICE  na ulici  Radlinského 17 v Spiš. N. Vsi  vznikla možnosť nacvičovať streľbu na laserovom trenažéri a sprístupnená bola pre fungovanie Klubu aj útulná zasadacia miestnosť.

Ideálne podmienky pre výchovu mladých športovcov, tréning našich výkonnostných športových strelcov, nácvik streľby a ovládania zbraní držiteľmi zbrojných preukazov a precvičovanie  streľby príslušníkmi bezpečnostných zložiek, je možné využívať počas sedem dní v týždni – teda „on-line“ v čase od 09.00 do 19.00 hod.

Klub spišských strelcov  je občianskym združením  záujemcov o šport  pre všetkých,
najmä však osôb, ktoré jeho prostredníctvom vykonávajú záujmovú streleckú činnost’.
Organizuje strelecký šport pre deti a mládež, vzdelávacie kurzy,  propagáciu strelectva a publikačnú činnosť. Pomáha pri výchove streleckej  reprezentácie.