Prihláška za člena klubu / Číslo účtu pre úhradu členského

Prihláška za člena klubu:

Vybavuje naša Janka Maťašovská – 0905 330 127

Prihláška tlačivo
Vyplnenú prihlášku zašlite na adresu strelnica@snv.sk

Číslo účtu pre úhradu členského:

Fio banka, a.s.
KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV
Č. účtu : 2700956256/8330
IBAN: SK7683300000002700956256
!!! Do správy uveďte meno a priezvisko !!!
!!! Variabilný symbol: rok za ktorý platíte členské !!!
Informácie k členskému : SM_č.1__členské poplatky