Užitočné odkazy

Odborná literatúra  /tréning, metodika, príprava…/   http://www.shooting.sk/?id_menu=1577

Stránka Slovenského streleckého zväzu      http://www.shooting.sk/
Legis Telum      http://www.legistelum.sk/
Liga obrannej strelby      http://www.los-sk.sk/
Strelecká Akadémia      http://streleckaakademia.sk/
Spišský vzduchovkári    http://spissky-vzduchovkari.webnode.sk/
Úvod do perkusných zbraní    http://www.e-zbrane.sk/index.php/historicke-a-perkusne/69-uvod-do-perkusnych-zbrani

Kto veľa strieľa iste ocení možnosť prebíjania streliva, základné informácie nájdete na nasledovnej stránke:
http://prebijanie.meu.zoznam.sk/

Základné informácie o strelive jednotlivých výrobcov nájdete tu:
http://www.sellier-bellot.cz/
http://www.hornady.com/
http://www.winchester.com/Pages/Home.aspx
http://www.magtechammunition.com/

On-line katalógy:
http://www.midwayusa.com/
http://www.grafs.com/

Návody – Metodika – Sportovně střelecký klub Praha 6