Krytá strelnica SLOVPREZENT s.r.o.

– strelnica otvorená každý deň od 09:00 do 19:00 po dohode so správcom 

 0905 351 014
– tréning a nácvik streľby z pištolí a malokalibrovky pre súkromné osoby, SBS, políciu
– profesionálny servis pod dohľadom odborného inštruktora
– trenažér na nácvik streľby
– zapožičiavanie zbraní
– nácvik športových disciplín: ŠpPi a VPi 30+30, ŠtPi 3×20, ĽPi 60

Kontakt
Krytá strelnica
Radlinského 17 (skladový areál)
Spišská Nová Ves

GPS: 48°57’8.94″ – N 20°33’23.17″E

správca strelnice: 0905 351 014

e-mail : marcelkrajci@gmail.com