„Víťazný samopal “ a „Ľubovoľná malorážka“

Pozývame širokú streleckú verejnosť  na tradičnú
streleckú súťaž
„Víťazný samopal “ a „Ľubovoľná malorážka“
Ktorá sa uskutoční 8. mája 2024  / Streda /
Na otvorenej strelnici  v  Šulerlochu
Propozície a vš. ustanovenia:Víťazný samopal a ĽM_2024
Výsledovka ,,VS a ĽM,, 2024