ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2024

Upozorňujeme členov KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV,
ktorí nemajú vysporiadaný členský príspevok, člen 30€/rok,
môžu ho uhradiť  ešte do konca marca (vždy príslušného roku)
Platba sa vykonáva elektronický
Po neuhradení členského do tohto termínu sa člen stáva nečlenom Klubu Sp. Strelcov