I. kolo oblastnej ligy v IPSC LV1

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na prvé kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.20 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
SHOTGUN:
Vzhľadom na sit. s COVID 19. je každý pretekár povinný  používať rúško, alebo iný spôsob prekrytia dýchacích ciest. Aby sme neprekročili Limit 100 osôb na športovisku, prosím všetkých svojich nesúťažiacich blízkych nechajte doma.
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch.
Je možné sa príhlásiť obmedzenému počtu pretekárov do PREMATCH v sobotu po kontakte organizátorov a vyhoveniu žiadosti.
Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy kt sa vyhodnotí na poslednom kole.
Pretekári budú ocenený medailami a oficiálne vyhodnotený ak sa v danej divízii zúčastní najmenej 5 pretekárov.
V prípade ak nie, po dohode môžeme kategórie zlúčiť, tak ako sme to min rok spravili v brokovnici so standard+open;
Mapa:

Svätojánsky ,, Diviak v prieseku ,, 14.6.2020

KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV  pozýva športových a poľovníckych strelcov na malokalibrovkovú (.22lr, .17HMR, .22WMR) verejnú streleckú súťaž Diviak na prieseku, 20 výstrelov, vpravo bežiaci medzinárodný terč diviaka, prvých 5 výstrelov hlásené strelcovi, 50 metrov  vzdialenosť, rýchlosť terča 4m/sek., otvorená strelnica v peknom prostredí M.A.S. Schulerloch

Ďalšie informácie k súťaži v propozíciach.

SvatoJánsky diviak 14.6.2020 propozície – BT_2020

Svätojansky diviak výsledky 14.6.2020

Sumárne výsledky BT za rok 2019 2020

Uverejnil používateľ Klub Spišských Strelcov Nedeľa 14. júna 2020

 

Usmernenie k prevádzke strelnice v Šulerlochu z 4.5.2020

Počnúc prvým víkendom tohto mesiaca sme začali s rozširovaním činnosti na strelniciv Šulerlochu v zmysle platných nariadení vlády a hygieny,Strelieb na strelnici sa môže zúčastniť max. 5 osôb. Kôli stúpajúcemu záujmu je potrebnésa nahlásiť priamo správcovi, ktorý je podľa rozpisu prítomný na strelnici.Dôrazne žiadame návštevníkov strelnice, aby používali rúčka a pomôcky nosili vlastné!Chrániče sluchu ani okuliare z hygienických dôvodov nepožičiavame!
Jozef Borz, štatutár ZZ PO MAS