MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

O T V O R E N É Majstrovstvá Slovenskej republiky
v športovej streľbe z Veľkokalibrovej pištole
ŠTANDARD / OPEN 2023  Výsledky    PROPOZÍCIE
Organizátor : Slovenský strelecký zväz BRATISLAVA
Usporiadateľ : ŠSK CKDT Poprad a ŠSK Spišan v SNV s finančnou
podporou Mesta Spišská Nová Ves
Miesto: Prírodná strelnica Schulerloch v Spišskej Novej Vsi.
Dátum konania: 7. 10. 2023 /sobota/
Riaditeľ pretekov: Marcel Krajči, predseda Klubu spišských strelcov
Rozhodcovia : Hlavný rozhodca: Ing. Anton Lehovec, ISSF B 3330
Predseda hodnotiacej komisie: Ing. Jozef Borz, A 036
Riadiaci streľby: Milan Kováč, B 568
Ostatných rozhodcov a obslužný personál zabezpečuje usporiadateľ.
Disciplíny: Veľkokalibrová pištoľ 30 + 30 ŠTANDARD
Veľkokalibrová pištoľ 30 + 30 OPEN