Ďakujeme všetkým za reprezentáciu nášho klubu v streleckých súťažiach v roku 2023
Ďakujeme všetkým za celoročnú prácu v roku 2023
Prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných
a streleckých úspechov  v roku
2024