„Samopal SNP“ a „Ľubovoľná malorážka“

Klub Spišských Strelcov srdečne pozýva širokú streleckú verejnosť na jubilejný XI.ročník verejnej súťaže o Putovný samopal SNP a streleckú súťaž Ľubovoľná malorážka, ktoré sa uskutočnia 29.8.2023 / utorok / v areáli  M.A. Šulerloch.
Technické a všeobecné ustanovenia : SA 58 a ĽM_2023_SNP
Víťazi predošlých ročníkov
Víťaz XI. ročníka

VÝLEDKY :  Samopal SNP a Ľubovoľná malorážka  2023