Úspechy naších strelcov

Gratulujeme novým majstrom Košického kraja v streľbe z guľových zbraní a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.
Dvojitý majster kraja  Ryan Piepers,  Boris Buček a  Boris Garajček peknými výsledkami dokázali, že sú v našom kraji najlepší“
Vysledkova_listina_MK-KE_1SLm_konecna_2023