Spišská strelecká liga 2020

Pozor, Pozor, Prvé kolo…!!!
Nedeľa   2.2.2020  začína  Spišská  liga prvým kolom
Na  tento  rok  je  pripravených  na spestrenie  niekoľko  zmien.

Do pozornosti:   1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy )

Speciálne technické pravidla_2020                              Propozície Spišská strelecká liga 2020

Výsledky Spišská liga

Sumárne – Ligove tabulky r.2020/+ V.triedy

Sumárne – Ligove tabuľky  2019 – 2020 BT- DvP

2.2.2020     I.kolo

1.3.2020    II.kolo

7.6.2020    V. kolo

5.7.2020    VI.kolo

2.8.2020    VII.kolo

6.9.2020    VIII.kolo

4.10.2020  IX.kolo

6.12.2020  XI.kolo