Olovená dezinformácia

Vážení priatelia,

pred pár dňami streleckú verejnosť potešila správa, že návrh na eurozákaz použitia striel s obsahom olova bol odmietnutý.

Nerád kazím dobrú náladu, ale väčšie než malé množstvo optimizmu naozaj nie je na mieste. V súčasnosti sú totiž „na stole“ AŽ DVA RÔZNE návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova:

1. Návrh na zákaz použitia striel s obsahom olova V MOKRADIACH a v ochrannom pásme okolo mokradí. Toto je návrh, ktorý bol dva krát odmietnutý výborom REACH, naposledy 4.2.2020*). Problematickou bola široká definícia mokrade a navrhované ochranné pásmo. Zjednodušene povedané, viedlo by to k zákazu streľby pri vodných plochách a tokoch vrátane streľby na strelniciach v ich blízkosti.

2. Návrh na PLOŠNÝ zákaz použitia striel s obsahom olova na nevojenské účely ako aj rybárskych závaží v akomkoľvek prostredí vrátane zákazu uvádzania takýchto striel na civilnom trhu. To znamená úplný zákaz akéhokoľvek použitia a predaja pre civilný sektor**). Tento zákaz je zatiaľ rozpracovaný iba v podobe legislatívneho zámeru, jeho paragrafové znenie nebolo zverejnené (pravdepodobne ešte neexistuje) a ani sa o ňom zatiaľ nerokovalo s výnimkou krátkej diskusie medzi ministrami vnútra členských krajín na pôde Rady. Doteraz prebehla iba tzv. verejná konzultácia v rámci ktorej mohla verejnosť adresovať svoje pripomienky Európskej chemickej agentúre ECHA, ktorá je poverená spracovaním legislatívneho návrhu pre EK.***) Podľa navrhovaného harmonogramu má byť paragrafové znenie tohto návrhu predstavené v októbri 2020, schvaľovací proces má začať na jar 2022 s trvaním do konca roku 2022, pričom plánovaný zákaz by mal byť účinný od roku 2024 až 2026.

V správe, ktorá prebehla internetom ale tieto dva návrhy vôbec neboli rozlíšené. Je príjemné vidieť, že aspoň na chvíľu v orgánoch EU prehovoril hlas rozumu ale dôvodov na radosť veľa nemáme. Plošný zákaz striel s obsahom olova VÔBEC nie je zažehnaný. EK v konečnom dôsledku nemusí odmietavé stanovisko REACH akceptovať. Nehovoriac o tom, že nás čaká proces preskúmavania aplikácie novej zbraňovej smernice ktorú SR ešte neprevzala (EK má podľa čl. 17 smernice do 14.9.2020 predložiť EP a Rade správu o uplatňovaní smernice).

Dr. Boris Draškaba

.

*) https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vl5b6u34i4yh?ctx=vhspovzauvof&tab=1

**) výzva EK na prípravu návrhu spod zákazu vylučuje iba ozbrojené zložky a zákaz uvádza ako celoplošný, ECHA naproti tomu uvádza, že zákaz by sa nemal týkať ani policajných zborov a neskúma podmienky použitia takéhoto streliva v interiéri (vnútorné strelnice). Skutočný rozsah navrhovaného zákazu bude zrejmý až po zverejnení paragrafového znenia v októbri 2020.

***) https://echa.europa.eu/hot-topics/lead-in-shot-bullets-and-fishing-weights

zdroj: https://legistelum.sk/olovena-dezinformacia/