Členské príspevky

Upozorňujeme členov, ktorí ešte nemajú uhradené členské príspevky na rok 2023
aby tak urobili do konca marca /31.3.2023/
Po neuhradení Č.P. do tohto termínu členstvo v Klube Spišských Strelcov zaniká.
Fio banka, a.s.
KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV
Č. účtu : 2700956256/8330
IBAN: SK7683300000002700956256
!!! Do správy uveďte meno a priezvisko !!!
!!! Variabilný symbol: rok za ktorý platíte členské !!!

Smernica