Spišská strelecká liga 2022

 

1.zmena je puška 50 m ( 8:30 hod. začiatok prípravy )

Špec.tech.pravidlá-Spišská liga 2022                              Propozicie-Spišská_liga_2022

SUMÁRNE TABUĽKY  :      Sumárne Ligove tabulky 2022                                                                        I. kolo  6.2.2022            V. kolo 5.6.2022                     VIII.kolo 4.9.2022                                          II.kolo  6.3.2022            VI. kolo 3.7.2022                    IX.  kolo 2.10.2022                                                  III.kolo 3.4.2022            VII.kolo 7.8.2022                    X. kolo  6.11.2022               XI. kolo  4.12.2022