Pokračovanie Spišskej streleckej ligy 6.kolo

Dnes 5.júla (prvá nedeľa v mesiaci) prebehlo podľa streleckého kalendára,

ďalšie v poradí už 6. kolo ligy s nasledovnými výsledkami:

Výsledky 6.kolo_5_7_ 2020