VEĽKONOČNÁ VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ

Propozície      Výsledky

20. apríl 2019  / sobota /

Krytá strelnica

Disciplíny :    podľa vydaných   pravidiel  pre Spišskú ligu r. 2019 :

1./ Ľubovoľná malokalibrovka na 50 m, 2 x 10 rán

2./ Pištoľ na 25 m, ľavá-pravá-obojruč

3./ Situačná streľba 9 rán na 10 m

4./ Otočné terče 3 x 5 výstrelov na 25 m