HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Novela zákona NRSR č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Priatelia, ako sme Vás už informovali, dňa 15.4.2019 končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona NRSR č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.

K návrhu sme pripravili našu pripomienku, ktorú môžete do 15.4.2019 podporiť cestou portálu Slov-Lex.

Pripomienku nájdete a môžete po registrácii na portáli aj podporiť na tomto odkaze:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-pr … -3-3298926

Legislatívny materiál nájdete na tomto odkaze v položke sprievodná dokumentácia/vlastný materiál neštruktúrovaný:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-pr … P/2019/207

Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva