Slovenská strelecká liga – HISTORICKÉ ZBRANE

Slovenská strelecká liga – H I S T O R I C K É Z B R A N E
X. KOLO SSL A MAJSTROVSTVÁ KOŠICKÉHO KRAJA
Dátum konania : 4. augusta 2018 / sobota
Miesto konania : Strelnica Šulerloch, Spišská Nová Ves

Výsledky

PROPOZÍCIE

PRIHLÁŠKA