3Gun

 Po úspešnom minuloročnom preteku si Vás znova dovolím pozvať na druhý ročník súťaže 3Gun organizovanej V Spišskej Novej Vsi.
Minimálne 150 rán (puška 60, pištoľ 60, brokovnica 30) , 4 parkúry; štartovné 15€;
Možnosť za úhradu zapožičať zbrane (brokovnica, puška), a zakúpiť strelivo do nich.

Parkur – vzor 

Nevyhnutná registrácia emailom na: tomas.benda.sk@gmail.com

Limit je 30 pretekárov + org tím, potom bude registrácia uzavetrá. O počte budeme priebežne informovať, v prípade zmeny budeme e-mailom o tom informovať pretekárov najneskôr do 10.7.2018

Víťazi v divíziách obdržia vecné ceny, diplom a medaily.
Poloha GPS +Mapa
http://mas.snv.sk/?page_id=13

Pretek žiaľ nie je určený pre začínajúcich pretekárov, vzhľadom na náročnosť a hlavne bezpečnosť.

V prípade, že si nejaký záujemca bude chcieť zapožičať zbraň je potrebné kontaktovať emailom najneskôr do 5.7.2018  nakoľko nemusíme mať dostatok munície. 

 

Zbrane na zapožičanie a prezentáciu výrobkou zabezpečuje Svetpušiek http://www.svetpusiek.sk
Počas technickej prestávky bude možnosť si zbrane aj prakticky odskúšať.
P.S.treba rátať s tým, že strelnica je momentálne klasifikovaná ako dočasná a je vo výstavbe, neustále sa na nej pracuje, ale robíme, bragrujeme, zvárame čo to dá a keď je čas, preto sa treba pripraviť na nižší štandard luxusu (Viď napr absencia bufetu).