Archívy autora: Rado

EXTRALIGA GULA 2 KOLO 2019

VÝSLEDKY

Víkendová Extraliga v Košiciach – športoví strelci z Klubu spišských strelcov podávali vynikájúce výsledky a umiestňovali sa na prvých miesta v svojich kategóriach a disciplínach: Janka Kuviková a Michael Janek dvakrát  prví s peknými výsledkami, Lukáš Filip (kadet) v dvoch disciplínach dvakrát prvý a v  ŠpPi 20+20+20 vytvoril aj slovenský rekord s nástrelom  570 bodov. Aj vo VPi 30+30 dosiahol Boris Garajček slušný výsledok 556 bodov a prekonal aj strelecké legendy ako: Ivan Némethy, Emil Réri či Václav Vaja. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

predsedníctvo klubu

 

„ Víťazný samopal 2019″ a „Ľubovoľná malorážka“

Dátum konania : 8. máj 2019 / voľná streda /
Miesto konania : Šulerloch – Strelnica MAS
Usporiadateľ : Klub spišských strelcov s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

VÝSLEDKY_SA vz 58        

VÝSLEDKY_Ľubovoľná maloražka

 

Propozície TU

TECHNICKÉ USTANOVENIA
PREDPIS A PRIEBEH STREĽBY V SÚŤAŽI : „Víťazný samopal 2019″
Disciplína: Samonabíjacia zbraň (odvodená od vojenských vzorov) s otvorenými mieridlami,

okrem kalibru .22

Zbrane a strelivo: Vlastné –zbrane a strelivo si môžu medzi sebou, alebo od Slovprezentu s.r.o.

strelci požičať.

Štartovné: 10 € za štart ( v štartovnom zahrnuté malé občerstvenie )
Strelnica: Otvorená
Terče a vzdialenosť: Nekryte ležiaca figúra s kruhmi – REDUKOVANÝ, priemer desiatky je 50mm,
vzdialenosť 50 m. Pokračovať v čítaní

11. ROCNÍK POLOVNÍCKEJ STRELECKEJ SÚTAŽE M 400

Dňa 3. mája 2019 /piatok od 17:00 hod /
KRYTÁ STRELNICA, Radlinského 17 Spišská Nová Ves

Výsledková listina

Technické ustanovenie
Disciplíny M 400:
1. Líška sediaca – redukovaná: Poloha v lahu bez opory
2. Srnec – redukovaný: Poloha po stojacky s oporou o pevnú tyc
3. Kamzík – redukovaný: Poloha po stojacky s oporou o volne postavenú tyc
4. Diviak – redukovaný: Poloha po stojacky bez opory

Propozície TU

HROMADNÁ PRIPOMIENKA

Novela zákona NRSR č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Priatelia, ako sme Vás už informovali, dňa 15.4.2019 končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona NRSR č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu.
Pokračovať v čítaní

Oblastná liga v IPSC – pištoľ, brokovnica, PCC

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na prvé kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.19 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/info/937/Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-1.-kolo-(Pistol-+PCC)
SHOTGUN:
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/info/938/Shotgun:-Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-1.kolo
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch. Pokračovať v čítaní

Zásadná pripomienka k novele

So stránky Legis Telum

Vážení priatelia. Naše združenie dňa 10.12.2018 pridalo na právnom a informačnom portáli Slov-Lex zásadnú hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona č. 190/2003 Z. z. o  strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripomienku predkladáme z dôvodu, že zásadne namietame niektoré vážne nedostatky návrhu novely, ktoré v prípade prijatia návrhu v nezmenenom znení výrazným spôsobom negatívne narušia súčasnú vyváženú právnu úpravu na úseku zbraní a streliva, v rozpore s deklarovaným účelom novely  spôsobia výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte a neodôvodnene zasiahnu do ústavných práv držiteľov zbraní. Pokračovať v čítaní