Pripomienka – členské – LegisTelum

Stretnutie členov a sympatizantov Legis Telum -2023
Vážení členovia,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na ďalšie každoročné stretnutie, ktoré sa koná u nášho hostiteľa na strelnici v Nitre.

Okrem zasadnutia
pléna a tradičnej socializácie, budete mať príležitosť využiť
strelecké stavy či už na streľbu z vlastných a zapožičaných zbraní
alebo na vyskúšanie si dnes už legálnych tlmičov hluku výstrelu.

Propozície stretnutia:
termín: sobota 1.4.2023
miesto: Strelnica zbrane Fraňo, Síkarská 7, 949 05 Nitra-Dolné Krškany
čas: 9:00 – 14:00

Program stretnutia členov:
9:00 – 9:30 prezentovanie účastníkov
10:00 – 10:30 informovanie členov o výsledkoch a plán na rok 2023 s diskusiou
10:30 – 11:30 tlmiče legislatívne, teoreticky i prakticky. Účasť
predbežne prisľúbili:
BW ARMS, Skalica – dovozca tlmičov STALON
JB HUNTING, Trnava – dovozca tlmičov ASE UTRA
Milan Krutý, Malženice – výrobca tlmičov KRUTÝ
11:30 – 14:00 obed, pokračovanie diskusie a voľný program spojený s
využitím strelnice

Propozície:
1. UPOZORNENIE – podľa stanov združenia je jednou z podmienok členstva
UHRADENÝ ČLENSKÝ POPLATOK na daný kalendárny rok. Ak ho nemáte
zaplatený, bude možné ho uhradiť na mieste;
2. pre účasť je potrebné sa VOPRED REGISTROVAŤ cez nasledujúci online
formulár http://shorturl.at/cijVY
3. na akcii bude DOBROVOĽNÉ vstupné bez určenej výšky, z ktorého budú
hradené náklady na jej organizáciu. Účasť člena NIE je podmienená jeho
zaplatením;
4. prípadné otázky posielajte na adresu stretnutie@legistelum.sk

Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom
Ing. Ľudovít Miklánek
predseda predstavenstva združenia