Slovenská strelecká liga – HISTORICKÉ ZBRANE X. KOLO SSL A MAJSTROVSTVÁ KOŠICKÉHO KRAJA

Dátum konania : 23. júl 2022 / sobota /
Miesto konania : Strelnica Šulerloch, Spišská Nová Ves
Usporiadateľ : SSZ, KV Košice, ŠSK Spišan
Technické zabezpeč.: ŠSK Spišan-SN0426 a KV SSZ Košice
Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Maňo, viceprezident SSZ
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Borz, A 036
PHK: Milan Kováč, B 568

Výsledky
Prihláška

Programové disciplíny:

1. 25 m MARIETTE – perkusný revolver
2. 25 m COLT – perkusný revolver originál
3. 25 m KUCHENREUTER – perkusná pištoľ
4. 25 m COMINAZZO – kresadlová pištoľ
5. 25 m TANZUTSU – knôtová pištoľ
6. 50 m DONALD MALSON – perkusný revolver
7. 50 m VETTERLI – perkusná puška
8. 50 m LAMARMORA – perkusná puška vojenská
9. 50 m TRAPPER – perkusná puška lovecká
10. 50 m PENNSYLVANIA – kresadlová puška
11. 50 m TANEGASHIMA – knôtová puška
12. 50 m HIZADAI – knôtová puška kľak
13. 50 m SHARPS – perkusná zadovka
14. 50 m Whitworth – na terč redukovaný
15. 50 m Minie – na terč redukovaný

Ak sa na ligovom kole v disciplíne zúčastnia minimálne piati strelci, budú vyhodnotení
a odmenení diplomom. V prípade, že ich bude menej, bude im do slovenskej ligy započítaný iba výsledok.
Kategórie: Zmiešané
Doklady: OP, ZP a preukaz SSZ, prípadne SSVH a SHZ
Štartovné : Zápisné 3€, každá disciplína 3€
Hodnotenie: Podľa medzinárodných pravidiel MLAIC a Smernice na r. 2018
Protesty : podľa pravidiel MLAIC s vkladom 5 EUR
Zbrane a strelivo: Vlastné
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ
Občerstvenie: bufet s obmedzeným sortimentom

Informácie a prihlášky: Rado Hozza, tel. 0905 896468 / strelnica@snv.sk /
Link na Prihlášku : https://www.emailmeform.com/builder/form/765FV94a97Ugb26owB
Časový rozpis: 08:00 – 10:00 prezentácia
08:30 – otvorenie preteku a rozdelenie zmien
08:45 – začiatok prípravy prvej zmeny
15:00 – predpokladané vyhlásenie výsledkov
Na súťaž je potrebné sa vopred nahlásiť, najneskôr však 24 hodín pred otvorením !!!
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií v opodstatnených prípadoch. Pretekári a
činovníci budú o týchto zmenách včas upovedomení.
UPOZORNENIE: Všetci strelci a ostatné osoby v blízkosti palebnej čiary sa naliehavo vyzývajú, aby
používali náležitú ochranu sluchu a zraku.
Strelnica nie je vybavená ďalekohľadmi!