Slovenská strelecká liga – HISTORICKÉ ZBRANE XI. kolo SSL a majstrovstvá košického kraja

Slovenská strelecká liga – h i s t o r i c k é   z b r a n e
XI. kolo SSL A  majstrovstvá košického kraja
Dátum konania : 24. augusta 2019 / sobota
Miesto konania : Strelnica Šulerloch, Spišská Nová Ves

PROPOZÍCIE         Výsledovka    Fotky