ŠTEFANSKA VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

ŠTEFANSKA VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ

z krátkych a dlhých zbraní
a „T A T R A N S K Á O D Y S E A“
26. december 2018 /streda/ 
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi

Propozície    Výsledky