Spišská strelecká liga

7.10.2018 je  prvá nedeľa v mesiaci, teda na Krytej strelnici prebehne Spišská strelecká liga –  IX. Kolo.   Náhradné kolo uskutočníme v stredu 17.10.2018.