Archívy autora: Rado

Analýza novely – zákona

Zdroj textu z  www.legistelum.sk   ,  analýza.pdf

Uverejňujeme našu analýzu novely – zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Novela bola predložená do medzirezortného pripomienkového konania dňa 29.11.2018. Tento materiál nám slúži ako podklad pre spracovávanie zásadnej pripomienky a upozornenie zainteresovaných strán čo sa vlastne chystá. Nájdete v ňom popis toho, čo si ministerstvo vnútra myslí že presadí vrátane zhrnutia dopadov na nás, občanov našej republiky.  Akékoľvek pripomienky k obsahu smerujte na info@legistelum.sk alebo do správy na FB stránke nášho združenia.

Obsah sa skladá z nasledujúcich častí:

1. Východiská

2. Obsah implementácie novely

3. Zhrnutie a odhadované dopady prijatia návrhu novely

Samotný text nájdete v priloženom pdf Analýza novely zákona Pokračovať v čítaní

3Gun

 Po úspešnom minuloročnom preteku si Vás znova dovolím pozvať na druhý ročník súťaže 3Gun organizovanej V Spišskej Novej Vsi.
Minimálne 150 rán (puška 60, pištoľ 60, brokovnica 30) , 4 parkúry; štartovné 15€;
Možnosť za úhradu zapožičať zbrane (brokovnica, puška), a zakúpiť strelivo do nich.

Parkur – vzor 

Nevyhnutná registrácia emailom na: tomas.benda.sk@gmail.com

Limit je 30 pretekárov + org tím, potom bude registrácia uzavetrá. O počte budeme priebežne informovať, v prípade zmeny budeme e-mailom o tom informovať pretekárov najneskôr do 10.7.2018

Víťazi v divíziách obdržia vecné ceny, diplom a medaily.
Poloha GPS +Mapa
http://mas.snv.sk/?page_id=13

Pokračovať v čítaní

Športová situačná streľba

     

Vážení strelci a priatelia športu!
Týmto si Vás dovoľujem pozvať na druhé kolo oblastne ligy v športovej situačnej streľbe, ktoré sa uskutoční dňa 17.6.18 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi. Celkovo 4 parkúry min 85 rán, možnosť druhého štartu možnosť strieľať aj v kat PCC ( kat karabína na pištolové strelivo).
Divízie: štandard, Open, PCC
štartovné 10€.
Registrácia od 8:00-9:00   Parkúr – vzor
Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy kt sa vyhodnotí na poslednom kole.

Verejná strelecká súťaž z predoviek

PROPOZÍCIE

Dátum konania : 27. máj 2018 /nedeľa /
Miesto konania : Strelnica MA Schulerloch
Usporiadateľ : Klub spišských strelcov a Mesto Spišská Nová Ves
Disciplíny: 1. repliky i originály krátkych, z predu nabíjaných pištolí na vzdialenosť 25 metrov
2. repliky i originály krátkych, z predu nabíjaných revolverov na vzdialenosť 25 metrov
3. repliky i originály dĺhych, z predu nabíjaných pušiek na vzdialenosť 50 metrov
4. NOVODOBÉ z predu nabíjané dĺhe zbrane na vzd. 50 metrov
5. NOVODOBÉ z predu nabíjané krátke zbrane (pištole a revolvery) na vzd. 25 metrov