Archívy autora: Boris G

Lukáš FILIP – víťaz v Nitre

Gratulujeme Lukášovi FILIPOVI k vynikajúcim výsledkom počas medzinárodnej streleckej súťaže Oympijských nádeji v Nitre a víťazstvu v samostatnej súťaži “ Pohár primátora Nitry“.
Ďakujeme mu za vzornú reprezentáciu nášho klubu a prajeme mu ďalšie úspechy na „streleckej“ ceste.

Výsledky Nitra
Predsedníctvo Klubu

Výsledky z ligy v Žiari n.Hronom

Ďakujeme za hodnotné výsledky a účasť na vzduchovkovej súťaži  našim strelcom:
Janka Kuviková, Kristínka Dučáková, Lukáš FILIP,  Robo Baluch, Michael Janek, Jakub Šimko, Boris  Garajček a Dávid Štrauch.
Kompletné výsledky nájdete tu:  Výsledky

predsedníctvo Klubu

Blahoželáme Majstrom Košického kraja Borisovi Garajčekovi a Michaelovi Janekovi v športovej pištoli  (ŠPi 30+30), Robovi Baluchovi v ľubovoľnej pištoli (ĽPi 60) !

Tituly získali v sobotu 18.8.2018 na Majstrovstvách kraja v Košiciach.

Zároveň im ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho klubu.

predsedníctvo Klubu spišských strelcov

Výsledky

Zo záverov Výročnej konferencie Klubu spišských strelcov konanej 26.1.2018 :

  • Schválený Plán hlavných úloh a Kalendár podujatí na rok 2018
  • Členské príspevky vo výške 15€ sú povinní členovia uhradiť na účet Klubu vo Fio banke najneskôr do 28.2.2018.Neuhradený príspevok má za následok zrušenie členstva k 1.3.2018 !
  • Priebežne bude vyhodnocovaná účasť na streleckých podujatiach u členov, ktorí majú skupinu „E“ ZP a ktorým Klub vydal potvrdenie, že sú riadnymi členmi streleckej organizácie v zmysle zákona o zbraniach č. 190/2003 Z. z.
  • Priebežne bude aktualizovaná evidencia členov najmä so zreteľom na kontaktné údaje a skupinu  E ZP.
  • Každú stredu od 17:00 hod. pokračujú klubové stretnutia na Krytej strelnici Radlinského 17 v priestoroch klubovne. Vstup zadarmo na strelnicu členom, ktorí majú vysporiadané povinnosti voči Klubu.
  • Celé znenie Uznesenia z Výročnej konferencie
  • Spišská strelecká liga pokračuje jedenástimi kolami, posledné bude v decembri 2018

Gratulujeme Lukášovi Filipovi k pekným výsledkom na prestížnej súťaže vzduchovkárov v Mníchove. 559 a 560 bodov na takejto súťaži je super…
Výsledkovú listinu nájdete pod uvedeným linkom – na str. 18 a 30 je Lukáš.
Marek Kostúr a Juraj Tužinský si dokonca strelili finále…
Ďakujeme Lukášovi za vzornú reprezentáciu.

predsedníctvo Klubu

http://shooting.by/im/results/Results_IWK_H&N_Munich_2018.pdf