Archívy autora: Boris G

Oblastná liga IPSC SNV 4. kolo 18.10.2020

POZOR!
V Rámci súčasnej situácie s COVID 19 ak pretek bude spustený, je povinnosť každého účastníka po celú dobu mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom. Každý účastník je povinný nadiktovať svoje tel. číslo pri registrácii v prípade nákazy. Každý pretekár bude mať zmeranú teplotu pred štartom. Je prísne zakázané počas trvania konzumovať nápoje a jedlá. Na pretek do priestoru strelnice bude môcť prísť len pretekár/ka prosím priateľky nechajte doma. Rovnako na pretek nebude povolený prístup žiadnemu inému obecenstvu. V prípade podozrenia na ochorenie radšej ostaňte doma. Vzhľadom na potrebu okresania počtu činovníkov na minimum sa každý pretekár svojou účasťou zavezuje pomôcť pri lepení a stavaní terčov. Nebudú žiadny helperi, len rozhodca na stage.

I. kolo oblastnej ligy v IPSC LV1

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na prvé kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.20 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
SHOTGUN:
Vzhľadom na sit. s COVID 19. je každý pretekár povinný  používať rúško, alebo iný spôsob prekrytia dýchacích ciest. Aby sme neprekročili Limit 100 osôb na športovisku, prosím všetkých svojich nesúťažiacich blízkych nechajte doma.
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch.
Je možné sa príhlásiť obmedzenému počtu pretekárov do PREMATCH v sobotu po kontakte organizátorov a vyhoveniu žiadosti.
Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy kt sa vyhodnotí na poslednom kole.
Pretekári budú ocenený medailami a oficiálne vyhodnotený ak sa v danej divízii zúčastní najmenej 5 pretekárov.
V prípade ak nie, po dohode môžeme kategórie zlúčiť, tak ako sme to min rok spravili v brokovnici so standard+open;
Mapa:

SPIŠSKÁ STRELECKÁ LIGA 2019

SPIŠSKÁ STRELECKÁ LIGA 2019, bližšie informácie v nižšie uvedených propozíciách a špeciálnych technických pravidlách.
Tešíme sa na Vašu účasť.
Propozície Spišskej streleckej ligy 2019
ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ PRAVIDLÁ 2019

Liga_2019_prehľad      Výsledky 1. kolo  Výsledky 2. kolo   Výsledky 3. kolo  Veľkonočný_pretek   Výsledky 4. kolo   Výsledky 5. kolo  Výsledky 6. kolo

LTM + 1. SLv + Cena primátora – Žiar nad Hronom; 26. – 27. 10. 2019


Gratulujeme Janke Kuvikovej, Lukášovi Filipovi, Vojtěchovi Antošovi k umiestneniu na prvom kole LTM, Cene primátora mesta Žiar Nad Hronom a 1. streleckej lige v Žiari Nad Hronom. Gratulujeme aj Róbertovi Baluchovi a Michaelovi Janekovi k vytvoreniu osobných rekordov.
Výsledky
Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu Klubu spišských strelcov 

Oblastná liga IPSC Spišská Nová Ves 4. kolo Shotgun, HANDGUN, PCC

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na záverečné- štvrté kolo oblastnej ligy v IPSC LV1, ktoré sa uskutoční dňa 6.10.19 (nedeľa) na strelnici MAS Šulerloch v Spišskej Novej Vsi.
REGISTRÁCIA JE POVINNÁ NA:
Pistol+PCC
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/949/Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.-kolo-(Pistol-%20PCC)
SHOTGUN:
http://www.shootingarea.eu/sk/match-area/registracia/950/Shotgun:-Oblastna-liga-IPSC-Spisska-Nova-Ves-4.kolo
Miesta v Squadoch si rezervujte čím skôr.
Viac info na hore uvedených linkoch. Je možné sa príhlásiť obmedzenému počtu pretekárov do PREMATCH v sobotu po kontakte organizátorov a vyhoveniu žiadosti.

Kolo je ligové => výsledky sa budú započítavať do ligy ktorá sa vyhodnotí na poslednom kole.
Pretekári budú ocenený diplomami a oficiálne vyhodnotený ak sa v danej divízii zúčastní najmenej 5 pretekárov.

Majstrovstvá Armády SR

Majstrovstvá Armády SR v Šulerlochu 12. septembra 2019 dopadli nad očakávanie. Výsledky, fotografie a TV záznam regionálnej televízie hovoria za všetko.

Video TV Reduta       Výsledky

gratulujeme usporiadateľom a blahoželáme víťazom

Majstrovstvá Slovenska v športovej strelbe

Gratulujeme dvojnásobnému Majstrovi Slovenska Lukášovi Filipovi, ktorý si tituly vybojoval v dvoch disciplínach. Príbelce pri Veľkom Krtíši boli cez víkend miestom konania Majstrovstiev Slovenska. Okrem Lukáša pekný výsledok dosiahla i Janka Kuviková, keď v športovej pištoli 30+30 „nazberala„ 570 bodov, čo jej prinieslo 3. miesto. Michael Janek sa musel uspokojiť s nepopulárnym štvrtým miestom.
Všetkým patrí naše poďakovanie za vzornú reprezentáciu Klubu.
Predsedníctvo Klubu spišských strelcov

Výsledky