Archívy autora: Boris G

Zo záverov Výročnej konferencie Klubu spišských strelcov konanej 26.1.2018 :

  • Schválený Plán hlavných úloh a Kalendár podujatí na rok 2018
  • Členské príspevky vo výške 15€ sú povinní členovia uhradiť na účet Klubu vo Fio banke najneskôr do 28.2.2018.Neuhradený príspevok má za následok zrušenie členstva k 1.3.2018 !
  • Priebežne bude vyhodnocovaná účasť na streleckých podujatiach u členov, ktorí majú skupinu „E“ ZP a ktorým Klub vydal potvrdenie, že sú riadnymi členmi streleckej organizácie v zmysle zákona o zbraniach č. 190/2003 Z. z.
  • Priebežne bude aktualizovaná evidencia členov najmä so zreteľom na kontaktné údaje a skupinu  E ZP.
  • Každú stredu od 17:00 hod. pokračujú klubové stretnutia na Krytej strelnici Radlinského 17 v priestoroch klubovne. Vstup zadarmo na strelnicu členom, ktorí majú vysporiadané povinnosti voči Klubu.
  • Celé znenie Uznesenia z Výročnej konferencie
  • Spišská strelecká liga pokračuje jedenástimi kolami, posledné bude v decembri 2018

Gratulujeme Lukášovi Filipovi k pekným výsledkom na prestížnej súťaže vzduchovkárov v Mníchove. 559 a 560 bodov na takejto súťaži je super…
Výsledkovú listinu nájdete pod uvedeným linkom – na str. 18 a 30 je Lukáš.
Marek Kostúr a Juraj Tužinský si dokonca strelili finále…
Ďakujeme Lukášovi za vzornú reprezentáciu.

predsedníctvo Klubu

http://shooting.by/im/results/Results_IWK_H&N_Munich_2018.pdf

Pohár primátora 18.11.17

Propozície          Výsledky

V sobotu, 18. novembra, počas streleckej súťaže „O pohár primátora mesta Spišská Nová Ves“ bude v klubovni zberateľ,  Ivan Kotora z Kežmarku ,  vystavovať svoju zbierku ručných palných zbraní, používaných  Československou armádou od roku 1918.  Asi 30 exemplárov bude možné vidieť, ohmatať a čo – to sa o nich dozvedieť. Výstava je prístupná účastníkom streleckej súťaže i širokej verejnosti zadarmo.

Na stretnutie s Vami sa teší vystavovateľ i usporiadateľ súťaže!   

Klub spišských strelcov, OR PZ v Sp.N.Vsi a IPA,

usporiada v piatok  27.10.2017 v priestoroch Krytej strelnice na Radlinského 17 v Spišskej Novej Vsi X. ročník streleckej súťaže ozbrojených zložiek Spiša „O putovný pohár okresného riaditeľa PZ SR Spišská Nová Ves“

ÚČASŤ : pracovníci Policajného zboru, Mestskej a obecnej polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Colnej správy SR, Železničnej polície.

Propozície  Výsledky jednotlivci    Výsledky družstvá