Kalendár súťaží 2017

dátum

Guľové disciplíny

Ne 05.02.17 Spišská strelecká liga – I. kolo
Ne 19.02.17 Slovenská strelecká liga VPi – služobná 30+30 I. kolo /ISSF/
Ne 05.03.17 Spišská strelecká liga – II. kolo
Ne 26.03.17 Slovenská strelecká liga VPi – služobná 30+30 II. kolo /ISSF/
Ne 02.04.17 Spišská strelecká liga – III. kolo
So 15.04.17 Veľkonočná strelecká verejná súťaž – gule
Ne 23.04.17 Slovenská strelecká liga VPi – služobná 30+30 III. kolo /ISSF/
So 29.04.17 MA Šulerloch – ŠSS – „steel cup“
Ne 07.05.17 Spišská strelecká liga – IV. kolo
Po 08.05.17 MAŠ-Víťazný samopal a SNIPER Verejná strel.súťaž
So 27.05.17 MA Šulerloch – HZ -“Veľká cena Spiša“ verejná strelecká súťaž
Ne 04.06.17 Spišská strelecká liga – V. kolo
Ne 18.06.17 MA Šulerloch – ŠSS – „steel cup“
Ne 02.07.17 Spišská strelecká liga – VI. kolo
St 05.07.17 MA Šulerloch SNIPER
So 22.07.17 MA Šulerloch – Historické zbrane – verejná strelecká súťaž    
So 05.08.17 MA Šulerloch – Historické zbrane IX. kolo SSL v SNV-Šulerloch
Ne 06.08.17 Spišská strelecká liga – VII. kolo
Ne 27.08.17 Slovenská strelecká liga VPi – služobná 30+30 VII. kolo /ISSF/
Ut 29.08.17 MAŠ-O putovný samopal SNP a SNIPER Verejná strelecká 
Ne 03.09.17 Spišská strelecká liga – VIII. kolo
Ne 17.09.17 O pohár primátora SNV Verejná strelecká súťaž
Ne 01.10.17 Spišská strelecká liga – IX. kolo
So 07.10.17 MA Šulerloch ŠSS – verejná strelecká súťaž
Pi 13.10.17 O putovný pohár okresného riaditeľa PZ SR Súťaž OZ
Ne 05.11.17 Spišská strelecká liga – X. kolo
Ut 26.12.17 Štefansky strelecký turnaj a Tatranská Odysea Ver. strel.súťaž
dátum

Vzduchové disciplíny

Pi 14.04.17 Veľkonočná diabolka / N + 40 rán VzPi a VzPu/ Ver. strel.súťaž
So 02.09.17 Jesenná diabolka / N + 40 rán VzPi a VzPu/ Ver. strel. súťaž

Použité skratky :
NLML – národná liga mládeže “Slávie” (do 15 r.)
1.SLv – vzduchovky VzPi, VzPu
1.SLp – plášťové strelivo Vpi-plášť 30+30 Štandard a Open
1.SLm- malokalibrovky MaPi, Pu
MK – majstrovstvá kraja
MO – majstrovstvá okresu
OSL – okresná strelecká liga
LTM – liga talentovanej mládeže
VC – veľká cena
KVP – kvalifikačný pretek