Oblastná liga 2019 v IPSC – Spišská Nová Ves

Dňa 6.10.2019 sa uskutočnilo záverečné kolo Oblastnej ligy v IPSC – Spišská Nová Ves.
Počas roka nás navštívili strelci nielen z blízkeho okolia ale aj z Prešova, Sniny,Zvolena, Žiliny, Rimavskej Soboty, Popradu, Starej Ľubovne, Humennného a dokonca z Poľska!

Tento rok sme prešli na súťaž podľa pravidiel IPSC, dúfame, že každým pretekom sme priniesli niečo nové a zvyšovali kvalitu. Počasie nám bohužiaľ veľmi nevyšlo, hlavne v deň stavania stages a prematchu sme sa hrabali mokrí a premrznutí v blate a zime, napriek tomu dúfame, že sa Vám pretek páčil.

Veľká vďaka a moje poďakovanie patrí klubu Spišských strelcov, všetkým činovníkom, rozhodcom, pomocníkom a pomocníčkam 🙂 , bez ktorých by tento pretek nebolo uskutočnitelný, v neposlednom rade chceme poďakovať aj pretekárom sa skvelé výkony, a dobrú náladu.
Osobitné poďakovanie patrí Sponzorom 3Guns; Rebels; BW Arms, ktorí poskytli ceny do tomboly ktorá bola zlatým klincom uzatvárania ligovej sezóny.

Na poslednom kole pretekalo v kategórii Pistol Standard 38 pretekárov, bedňu kompletne obsadili skvelí strelci z klubu JPS Snina – Humenné.
V menej početnej kategórii PCC s celkovo 10 štartami už bedňu uhájili pretekári z Klubov: Klub Spišských strelcov, JPS Humenné- Snina a SK Hodkovce.
V novouvedenej kategórii Brokovnica štartovalo 16 pretekárov v dvoch divíziách Manual Standard a Open , kde prvé priečky obsadili pretekári z Klubu spišských strelcov, Arsenal – RS, SSK Zvolen (Standard manual) ; CC Omega Žilina, SK Hodkovce, SSZ Hubertus Stará Ľubovňa (Open).

Do ligy v najrozšírenejšej kategórii Pistol standard zbieralo body celkovo 68 pretekárov. Kde prvé dve priečky obsadili strelci z Prešova (Klub reprezentantov klubov), a bronz získal strelec z nášho klubu.
V kategórii PCC počas roka štartovalo celkovo 22 pretekárov, Druhú a tretiu priečku nekompromisne zabrali klubisti z ŠK Hodkovce zatiaľ čo minuloročné zlato obhájil náš reprezentant z Klubu spišských strelcov.
V brokovnici štartovalo v dvoch divíziách celkovo 18+17 pretekárov. V početnejšej kategórii Manual standard Zlato putovalo do Zvolena, Striebro do Hodkoviec, a bronz do Prešova; V kategórii Open dominovali strelci zo Spiša (Kluby Omega, KSS) a bronz putoval do Košíc (SK Hodkovce).

Na posledných dvoch kolách sme zavádzali elektronický systém hodnotenia Practiscore, ktorý berieme ako veľký prínos, menšie nedostatky sme bohužiaľ riešili s technikou, čo nás bohužiaľ zdržalo pri zverejnení výsledkov.

Za organizačný Tím.
Tomáš Benda