POZOR – NOVELA ZÁKONA

Priatelia,

Po dlhšej dobe pre Vás mám správy s nádychom optimizmu…

Posledné dva mesiace prebiehali práce na zásadnom prepracovaní návrhu novely zákona o strelných zbraniach a strelive, ktorou má byť prevzatá ostatná zbraňová smernica EP. Legis Telum sa podieľalo na tejto činnosti pripomienkovaním nových verzií návrhu novely.

Oproti textu, ktorý bol zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní je súčasná podoba dokumentu diametrálne prepracovaná vo všetkých pre nás podstatných bodoch! K lepšiemu.

 

Dnes sme ohľadom našich aktuálnych pripomienok k textu mali na pôde MVSR ďalšie veľmi konštruktívne rokovanie ohľadom tejto veci so zástupcami rezortu. Práce na dokumente sú tesne pred koncom a pokiaľ sa nič zásadného neudeje, dokument by mal byť na jeseň predložený na vládu a následne do parlamentu v tejto podobe. Dá sa povedeť, že v rámci mantinelov, ktoré nám dáva znenie smernice, sa do textu návrhu novely podarilo presadiť maximum možných ústupkov a v niektorých nie nepodstatných ohľadoch by novela mala dokonca zlepšiť súčasnú úpravu na prospech držiteľov.

Pokiaľ nedôjde k úplnému odmietnutiu implementácie v NRSR, dá sa povedať, že návrh v jeho dnešnej podobe je to druhé najlepšie riešenie v poradí. Ostáva (nielen) dúfať, že nedôjde k nevhodným zásahom do textu počas jeho schvaľovania.

JUDr. Boris Draškaba
podpredseda predstavenstva LegiTelum

ZDROJ: FACEBOOK