Odporúčaný príspevok

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy mesta Spišská Nová Ves za rok 2023

🟦 V Koncertnej sieni Reduty sa 20. februára 2024 konalo každoročné slávnostné oceňovanie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2023.
🟦 Prípravou a realizáciou podujatia bolo poverené oddelenie školstva MsÚ. Športové kluby a občania mesta na toto ocenenie nominovali spolu 32 jednotlivcov a 6 kolektívov v snahe oceniť ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentáciu klubu a mesta. Vyhodnotením návrhov bola poverená sedemčlenná hodnotiaca komisia.
🟦 V kategórii „jednotlivci – mládež do 19 rokov“ boli hodnotiacou komisiou zo 16 nominovaných mladých športovcov ocenení títo najlepší:
1. miesto: Dominik Kešeľák, Karate klub IGLOW,
2. miesto: Ryan Piepers, Klub spišských strelcov,
3. miesto: Karolína Mravčáková, Džudo klub,
4. miesto: Nina Muránska, Športový klub Iglovia – plávanie,
5. miesto: Samuel Farkaš, Klub spišských strelcov.
🟦 Zo 7 navrhnutých športovcov v kategórii „jednotlivci – dospelí“ si ocenenie prevzali nasledovní športovci:
1. miesto: Maroš Janovčík, Karate klub IGLOW,
2. miesto: Sára Krivdová, Karate klub IGLOW,
3. miesto: Lukáš Filip, Klub spišských strelcov.

Ďakujeme všetkým za reprezentáciu nášho klubu v streleckých súťažiach v roku 2023
Ďakujeme všetkým za celoročnú prácu v roku 2023
Prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, osobných
a streleckých úspechov  v roku
2024