MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY  v streľbe z veľkokalibrovej pištole

Majstrovstvá Slovenskej republiky 2021 v streľbe z veľkokalibrovej pištole s plášťovou strelou STANDARD,OPEN (30+30)

VÝSLEDKY          PRIHLÁŠKA              PROPOZÍCIE

Usporiadateľ : Ministerstvo školstva SR, Slovenský strelecký zväz
S finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves
Poverenie : Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves, ŠSK SPIŠAN
Miesto : Športový areál – otvorená strelnica Šulerloch v Spišskej Novej Vsi
Termín : 25.09.2021 (sobota)

„Samopal SNP“ a „Ľubovoľná malorážka“ 2021

Dátum konania : 29.8.2021  / nedeľa /
Miesto konania : Šulerloch – Strelnica MAS
Usporiadateľ : Klub spišských strelcov s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

Dátum konania : 29.8.2021  / nedeľa /
Miesto konania : Šulerloch – Strelnica M.A.S.
Usporiadateľ : Klub spišských strelcov s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves

Propozície: Samopal_SNP a Ľubovoľná malorážka_2021

Výsledky :  SA Štandard Open 29.8.2021                                            ĽM 29.8.2021

SLOVENSKO OFICIÁLNE PROTI ZÁKAZU OLOVA

Ako Vás priebežne informujeme, v súčasnosti na ECHA prebieha tzv. konzultácia k navrhovanému celounijnému plošnému zákazu olova v strelive. Do konzultácie sa ako zástupca streleckej verejnosti v máji zapojilo aj naše združenie.
Veľmi ma potešilo, že oficiálne stanovisko Slovenskej republiky zaslané v rámci konzultácie na ECHA sa voči navrhovanému zákazu opätovne veľmi jednoznačne a striktne negatívne vymedzilo. Som rád, že slovenské orgány sa stotožnili s našimi výhradami, ktoré im dlhodobo tlmočíme a že súčasný minister hospodárstva, ktorý má vec v gescii, drží slovo ktoré dal streleckej verejnosti pred voľbami.
Výťah z dokumentu nájdete v obrazovej prílohe, prípadne stiahnete tu: https://ulozto.sk/tamhle/fJHfFHVSaac8…
Boris Draškaba
zdroj: Legis Telum

Slovenská strelecká liga – HISTORICKÉ ZBRANE XI. KOLO SSL A  MAJSTROVSTVÁ KOŠICKÉHO KRAJA

Dátum konania : 14. augusta 2021 / sobota
Miesto konania : Strelnica Šulerloch, Spišská Nová Ves

Výsledky    
Usporiadateľ : SSZ, KV Košice, ŠSK Spišan SN0426
Technické zabezpeč.: ŠSK Spišan-SN0426 a KV SSZ Košice
Riaditeľ súťaže: Ing. Jozef Maňo, viceprezident SSZ a predseda KV SSZ Košice
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Borz, A 036
PHK: Milan Kováč, B 568
Tajomník súťaže: Rado Hozza

 

Programové disciplíny:

1. 25 m MARIETTE – perkusný revolver

Pokračovať v čítaní