V ý s l e d k o v á   l i s t i n a 
Súťaž : Veľkonočný pretek
Organizátor: Slovprezent , Radlinského 17, Spišská Nová Ves  , Krytá strelnica 
Usporiadateľ: Klub spišských strelcov  Spišská Nová Ves 
Miesto konania: Spišská Nová Ves 
Pištoľ     STANDART  13 rán  Dátum: 29. marec 2008
Por. Kategória Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spolu
Kategória MUŽI
1. Muži Meždej Ján 1959   10 10 9 9 9 9 9 9 8 8       90
2. Muži Farkašovský Pavol 1969 Klub spiš. strelcov 10 10 10 9 9 8 8 8 7 7       86
3. Muži Biroš Jožo 1950 Klub spiš. strelcov 10 10 9 9 8 8 7 7 7 7       82
4. Muži Biroš Branislav 1975   10 9 9 9 8 8 8 7 7 7       82
5. Muži Pavelek Jozef 1978   9 9 9 9 8 8 8 7 7 7       81
6. Muži Daniel Vladimír 1964 Klub spiš. strelcov 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6       80
7. Muži Oreško Miloš 1979   10 9 8 8 8 8 8 8 6 6       79
8. Muži Hozza Jozef 1948   10 10 9 8 7 7 7 7 5 5       75
9. Muži Suchý Tomáš 1984   10 9 9 8 8 7 6 6 6 5       74
10. Muži Loy Juraj 1946   9 9 9 8 7 7 6 6 6 6       73
11. Muži Zavacký Henrich 1971   8 8 8 8 7 6 6 6 5 3       65
12. Muži Gondek  Jozef 1977   8 8 8 6 5 4 4 3 3 3       52
13. Muži Stanček Dušan 1950   9 8 7 7 4 3 3 2 1 1       45
14. Muži Matúš Jozef 1955   8 7 6 5 4 2               32
15. Muži Gnip Vincent 1980   10 8 8 4                   30
16. Muži Servatka Mikuláš 1942   9 4                       13
Kategória Výkonnostní strelci
1. VS Hozza Rado 1975 ŠKP SNV 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8       87
2. VS Lehovec Anton 1941 PP 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7       84
3. VS Mikulaj Vlado   ŠKP SNV 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7       82
4. VS Filip Jozef 1957 PP 10 9 8 8 8 8 8 7 7 7       80
5. VS Fiala Oliver 1953   10 9 9 8 7 6 5 5 5 5       69
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a 
Súťaž : Veľkonočný pretek
Organizátor: Slovprezent , Radlinského 17, Spišská Nová Ves  , Krytá strelnica 
Usporiadateľ: Klub spišských strelcov  Spišská Nová Ves 
Miesto konania: Spišská Nová Ves 
Pištoľ     OPEN  13 rán  Dátum: 29. marec 2008
Por. Kategória Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spolu
Kategória ŽENY
1. Ženy Bajtošová Juliana 1975 Klub spiš. strelcov 7 7 7 7 7 7 5 4 4 3       58
Kategória MUŽI
1. Muži Krajči Rastislav 1972   10 9 8 8 8 8 8 7 7 7       80
2. Muži Zavacký Henrich 1971   10 9 9 9 8 8 7 6 6 5       77
3. Muži Pavelek Jozef 1978   9 9 8 8 7 7 7 6 6 5       72
4. Muži Hozza Jozef 1948   10 9 9 8 8 7 7 6 4 3       71
5. Muži Matúš Jozef 1955   6 3 2 2                   13
6. Muži Servatka Mikuláš 1942   8 3 1                     12
Kategória Výkonnostní strelci
1. VS Hozza Rado 1975 ŠKP SNV 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9       98
2. VS Filip Jozef 1957 PP 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7       87
3. VS Lehovec Anton 1941 PP 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8       85
4. VS Fiala Oliver 1953   8 8 8 7 5 5 5 4 4 2       56
5. VS Lajčiak Tadeáš 1959 ŠKP SNV 8 8 7 7 6 5 5 4 3 1       54
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a 
Súťaž : Veľkonočný pretek
Organizátor: Slovprezent , Radlinského 17, Spišská Nová Ves  , Krytá strelnica 
Usporiadateľ: Klub spišských strelcov  Spišská Nová Ves 
Miesto konania: Spišská Nová Ves 
Ľubovoľná malokalibrovka 13 rán  Dátum: 29. marec 2008
Por. Kategória Priezvisko Meno R.n. Príslušnosť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Spolu
1. Muži Hozza Jozef 1948                             94
2. Muži Pavlikovský Radovan 1978                             93
3. Muži Meždej Ján 1959   10 10 10 10 9 9 9 9 8 8       92
4. Muži Hnilka Tomáš 1951 Klub spiš. strelcov                           92
5. Muži Meždej Peter 1984                             90
6. Muži Bendík Miroslav 1973                             89
7. Muži Oreško Miloš 1979   10 10 9 9 9 9 9 8 8 8       89
8. Muži Korba Peter 1965                             86
9. Muži Suchý Tomáš 1984                             85
10. Muži Krajči Rastislav 1972                             76
11. Muži Pavlikovský Radovan 1978 Mimo súťaž 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9       91
12. Muži Hozza Rado 1975 Mimo súťaž                           91