Termíny pravidelných streleckých akcií

dátum Súťaž – klubové stretnutie miesto
1 Nedeľa 3.2.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
2 Nedeľa 3.3.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
3 Nedeľa 7.4.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
4 Nedeľa 1.9.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
5 Nedeľa 6.10.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
6 Nedeľa 3.11.2019 Spišská strelecká liga – gule Krytá strelnica Radlinského 17
1 Streda 13.2.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
2 Streda 13.3.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
3 Streda 17.4.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
4 Streda 15.5.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
5 Streda 12.6.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
6 Streda 17.7.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
7 Streda 14.8.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
8 Streda 18.9.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
9 Streda 16.10.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
10 Streda 13.11.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17
11 Streda 11.12.2019 Klubové stretnutie od 17:00 hod. Krytá strelnica Radlinského 17