Ako mám poukázať 2% z dane?

Darovanie 2%

V prvom rade počkajte do 15. januára 2019, kedy Notárska komora SR zverejní zoznam prijímateľov 2% z dane. V tomto zozname sa nachádzajú všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa tak medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o 2% z dane fyzických a právnických osôb.

Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

Ďalší míľnik v tomto procese je 15. február 2019. Do tohto dňa potrebujú všetci zamestnanci-fyzické osoby požiadať svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nechať si vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% (Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane) .

V tomto období už naplno prebiehajú kampane neziskových organizácií, pre ktoré sú príjmy z 2% veľa krát existenčne dôležité. Ak si chcete overiť organizáciu, nájdite si zoznam prijímateľov 2% na stránke Notárskej komory SR. Pred tým než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku. Ak ste boli dobrovoľníkom viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy  podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%?

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2019, resp. 1. apríl 2019. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní 2%. Termín odoslania týchto 2 prípadne 3 formulárov je 30. apríl 2018. POZOR! Tieto formuláre je potrebné zaslať na Daňový úrad v mieste vášho bydliska a NIE vybranej organizácii, ktorej chcete 2% darovať.

Dôležité dátumy pre darovanie 2%

Máme pre vás skvelú pomôcku. Ak by ste chceli mať po ruke všetky dôležité dátumy pre darovanie 2%, stiahnite si kalendár na rok 2019. Nájdete v ňom všetky dôležité dátumy.