O Z N A M

Výročná schôdza KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV sa ruší !

Týmto vám oznamujeme, že výročná členská schôdza plánovaná na 28.1.2022 sa kvôli pandemickej situácii na Slovensku ruší. Náhradný termín vám bude včas oznámený.