INFORMÁCIE PRE ČLENOV KLUBU SPIŠSKÝCH STRELCOV PRE ROK 2022

  • Termín výročnej  schôdze Klubu Spišských Strelcov je predbežne na 28.januára 2022
  • Výška členského poplatku pre rok 2022 je 30€  – S M E R N I C A č. 1 /2010
  • Kalendár streleckých podujatí pre rok 2022  Kalendár sútaži r.2022
  • Informačný list pre členov KSS Informačný list pre rok 2022