Prvá nedeľa v mesiaci !

Čas beží a 4.7.2021 / Nedeľa /máme šieste kolo ligovej súťaže

Nezabudnite,… je spojené s brokovou streľbou v Šulerlochu

Liga  6 kolo 4.7.2021