Majstrovstvá Slovenska z „plášťoviek“ 10.10.2020 v Šulerlochu

M-SR plastovka 10.10.2020_SPIŠAN

V Ý S L E D K O V Á   L I S T I N A : Vysledky MSR VPipl_2020_SSZ

Gratulujeme našim úspešným strelcom a Majstorvi SR v disciplíne Štandard pre rok 2020, Radovi Hozzovi

Vďaka patrí aj obetavému personálu, ktorému sa podaril zase jeden pekný pretek na najvyššej úrovni na Slovensku.