Počnúc prvým víkendom tohto mesiaca sme začali s rozširovaním činnosti na strelniciv Šulerlochu v zmysle platných nariadení vlády a hygieny,Strelieb na strelnici sa môže zúčastniť max. 5 osôb. Kôli stúpajúcemu záujmu je potrebnésa nahlásiť priamo správcovi, ktorý je podľa rozpisu prítomný na strelnici.Dôrazne žiadame návštevníkov strelnice, aby používali rúčka a pomôcky nosili vlastné!Chrániče sluchu ani okuliare z hygienických dôvodov nepožičiavame!
Jozef Borz, štatutár ZZ PO MAS